Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất tại khu đất HTX Bình Minh

Ngày 25/5/2017, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng chủ trì cuộc họp xem xét điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất tại khu đất Hợp tác xã Bình Minh, Xí nghiệp Song mây xuất khẩu, Phân viện Quy hoạch rừng Trung Trung bộ, Khu chung cư của Công ty cổ phần Xây dựng 47. Trên cơ sở báo cáo đề xuất của Sở Xây dựng và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 107/TB-UBND ngày 30/5/2017.

binh minh

Ảnh minh họa

Theo đó, đồng ý chủ trương điều chỉnh đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu đất, kho bãi và cơ sở sản xuất gây ô nhiễm di dời ra khỏi nội thành thành phố Quy Nhơn đối với cụm kho khu vực Công ty cổ phần Xây dựng 47, Hợp tác xã Bình Minh, Xí nghiệp Song mây xuất khẩu và Phân viện quy hoạch rừng Trung Trung bộ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu chung cư cao tầng Công ty cổ phần Xây dựng 47 tại Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 15/4/2013. Mặt khác, đưa phần ranh giới khu đất Xí nghiệp Song mây xuất khẩu  và 02 khu dân cư hiện trạng khoảng 27 ngôi nhà ra ngoài ranh giới khu đất quy hoạch xây dựng khu chung cư cao tầng của Công ty cổ phần Xây dựng 47; quy hoạch xây dựng mới tuyến đường lộ giới 12m đấu nối đường Tây Sơn với đường Hoàng Văn Thụ; chỉnh lại hướng tuyến đường Thành Thái nối dài để tạo nút giao thông tại đường Hoàng Văn Thụ phù hợp, hạn chế giải phóng mặt bằng các hộ dân hiện có.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện hoàn thiện đồ án quy hoạch điều chỉnh theo chủ trương tại điểm 1 văn bản này, thực hiện thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện. Khảo sát, kiểm tra đề xuất quy hoạch, chỉnh trang đô thị một phần khu đất thuộc khuôn viên của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định để phát triển đô thị, phát huy hiệu quả sử dụng đất, báo cáo đề xuất UBND tỉnh. Hướng dẫn, đôn đốc Công ty cổ phần Xây dựng 47 khẩn trương triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Chung cư cao tầng của Công ty đã đăng ký. Trường hợp Công ty cổ phần Xây dựng 47 không triển khai dự án hoặc triển khai dự án không đảm bảo tiến độ thì đề xuất UBND tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư dự án. Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện quy hoạch đối với dự án Khu đô thị thương mại An Phú, thành phố Quy Nhơn, đảm bảo tuân thủ quy hoạch đã được phê duyệt, tuân thủ các quy định về quản lý phát triển nhà ở, phát triển đô thị theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

TL

VP UBND tỉnh