Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh về tình hình trục vớt các tàu bị chìm do cơn bão số 12 gây ra

Ngày 08/12/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình trục vớt các tàu bị chìm do cơn bão số 12 gây ra và công tác ứng phó sự cố tràn dầu trên vùng biển thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn báo cáo, ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 250/TB-UBND ngày 13/12/2017.

truc vot

Ảnh minh họa

Về công tác ứng phó sự cố tràn dầu, đến nay cơ bản đã xử lý hút hết dầu còn tồn đọng trong các tàu bị chìm tại vùng biển Quy Nhơn và không để xảy ra sự cố tràn dầu.

Về việc trục vớt các tàu bị chìm, UBND tỉnh thống nhất với kế hoạch trục vớt các tàu bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn, trong đó đặc biệt là tàu Biển Bắc 16 do Cục hàng hải Việt Nam đã nêu. Thống nhất cử lãnh đạo Chi cục Biển và Hải đảo thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia Tổ công tác do Cục hàng hải Việt Nam thành lập để xử lý trục vớt tất cả các tàu bị chìm.

Đề nghị Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn yêu cầu các chủ tàu khẩn trương triển khai phương án trục vớt tàu chìm tại vùng biển Quy Nhơn theo kế hoạch.

TL

VP UBND tỉnh