Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của PCT thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình hoạt động ngành giao thông vận tải trong 4 tháng đầu năm 2018

Ngày 09/5/2018, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2018 của ngành giao thông vận tải. Sau khi nghe báo cáo của Sở Giao thông vận tải và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 115/TB-UBND ngày 11/5/2018.

giao thong tb

Ảnh minh họa

Qua báo cáo tình hình hoạt động 4 tháng đầu năm 2018 của ngành giao thông vận tải đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian đến, Sở Giao thông vận tải cần tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành triển khai các công việc cụ thể: đối với lĩnh vực quản lý hạ tầng giao thông, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung; tăng cường quản lý, duy tu sửa chữa các tuyến đường Tỉnh và các tuyến Quốc lộ được ủy thác quản lý; tham mưu đề xuất việc đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng các tuyến đường Tỉnh và các tuyến đường giao thông trọng yếu nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, đề án của ngành giao thông vận tải đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc quản lý chất lượng công trình và hồ sơ công trình theo đúng các quy định hiện hành; phối hợp với các chủ đầu tư dự án giao thông trên địa bàn tỉnh kiểm tra, đôn đốc trong công tác quản lý chất lượng, tiến độ công trình; tăng cường công tác quản lý ngành nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư của các dự án; triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, trên địa bàn tỉnh, theo Quyết định số 3518/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh.

Đối với lĩnh vực quản lý vận tải, phương tiện và người lái, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải; triển khai thực hiện các đề án phát triển vận tải hành khách bằng xe Buýt, xe Taxi, đường thủy nội địa đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra giám sát các cơ sở đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần đảm bảo an toàn giao thông; hướng dẫn thủ tục đăng kiểm, đăng ký và tăng cường quản lý hoạt động phương tiện thủy nội địa; phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, xử lý nghiêm các phương tiện vận tải có hành vi vi phạm về tải trọng ngay tại nơi bốc xếp hàng hóa tại các bến cảng, kho bãi, mỏ vật liệu,..., và cả trong quá trình lưu thông trên đường; phối hợp với Cục Thuế tỉnh để tăng cường công tác quản lý thuế đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Công tác quản lý đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với mọi thành phần tham gia hoạt động giao thông vận tải; triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch năm an toàn giao thông năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thi công tập trung nhân lực thiết bị để thi công các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện dự án Đường vào ga Diêu Trì theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, trong năm 2018 tập trung hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chỉ đạo Trung tâm đăng kiểm phương tiện Thủy bộ, Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan khảo sát, đề xuất vị trí di dời trụ sở, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện. Bên cạnh đó, giao Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan, để nghị khắc phục các hư hỏng trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

TL
VP UBND tỉnh