Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo điều chỉnh phân kỳ đầu tư dự án Tuyến Quốc lộ 19

Ngày 08/02/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo điều chỉnh phân kỳ đầu tư dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1.Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo số 39/TB-UBND ngày 13/02/2018.

thong tuyen

Ảnh minh họa

Theo đó, giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh phương án thiết kế cho phù hợp với điều kiện thực tế, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/3/2018, cụ thể: không thiết kế cọc cát trên phần vỉa hè (đoạn qua nền đất yếu), xem xét điều chỉnh phương án thiết kế gia cố nền cho phù hợp nhằm giảm kinh phí đầu tư hạng mục này; Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế điều chỉnh, bổ sung đoạn từ nút giao cầu Thị Nại đến cầu Bà Di 2, theo phương án 4, đã được chủ đầu tư báo cáo tại cuộc họp; đoạn từ cầu Hà Thanh 1 đến nút giao cầu Thị Nại hoàn chỉnh phần nền mặt đường, tạm thời chưa đầu tư xây dựng phần vỉa hè; đoạn từ cảng Quy Nhơn đến nút giao thông Đống Đa thực hiện xây dựng hoàn chỉnh theo phương án thiết kế BVTC đã được phê duyệt.

Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công khần trương tập trung nhân lực, thiết bị thi công hoàn thành cầu Hà Thanh 1 và Bà Di 2 trong tháng 6/2018, để đáp ứng yêu cầu thông tuyến và phân luồng giao thông; đồng thời, khẩn trương hoàn thành phần nền đường, công trình thoát nước đối với các gói thầu đang triển khai của giai đoạn 1, nhất là đoạn từ nút giao cầu Thị Nại đến cầu Bà Di 2. Làm việc với đơn vị thi công xem xét mốc thời gian cụ thể để hoàn thành phần nền đường và công trình thoát nước trên tuyến, nếu đơn vị thi công không đáp ứng được yêu cầu tiến độ thi công thì xem xét chốt phần khối lượng đã thi công thực tế, đề xuất UBND tỉnh phương án phù hợp để tổ chức thi công phần khối lượng còn lại của giai đoạn 1, theo đúng quy định.

TL

VP UBND tỉnh