Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng về một số vấn đề liên quan đến Khu kinh tế Nhơn Hội

Ngày 02/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cùng với Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra thực tế các tuyến đường và một số dự án trong Khu kinh tế Nhơn Hội. Sau khi nghe Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo và ý kiến của các thành viên tham gia; Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận  tại Thông báo số 108/TB-UBND ngày 3/5/2018.

dt khu kt

Ảnh minh họa

Theo đó, giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế hoàn tất hồ sơ thủ tục đầu tư xây dựng phần còn lại của tuyến đường chuyên dụng phía Tây (giai đoạn 1) và nút giao thông Hội Thành; sửa chữa tuyến đường Quốc lộ 19B, đường trục Khu kinh tế đoạn từ nút To đến cầu Thị Nại theo hướng đưa các hạng mục công trình nêu trên vào danh mục các công trình tái thiết sau thiên tai để triển khai đầu tư xây dựng. Trước mắt, giao Ban Quản lý Khu kinh tế và Sở Giao thông vận tải tổ chức sửa chữa, khắc phục các hư hỏng trên các tuyến đường đang quản lý để phục vụ việc đi lại của nhân dân và khách du lịch đảm bảo an toàn.

Trong quá trình lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội, Ban Quản lý Khu kinh tế lưu ý cho đơn vị tư vấn nghiên cứu đề xuất phát triển quỹ đất ở đô thị, dịch vụ đối với khu vực phía Bắc dự án Phong điện Phương Mai 3; đối với phần diện tích còn lại của Điểm du lịch số 1 thuộc tuyến du lịch Nhơn Lý - Cát Tiến (phía Bắc Dự án Maia Quy Nhơn Beach Resort) nghiên cứu quy hoạch tuyến đường ra biển để phục vụ du lịch cộng đồng và tạo không gian, cảnh quan cho khu vực.

Bên cạnh đó, giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát việc đầu tư xây dựng các Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Nhơn Hội, đề xuất UBND tỉnh thu hồi phần diện tích mà nhà đầu tư hạ tầng không triển khai đầu tư xây dựng theo đúng quy định; đồng thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thu hồi Dự án Khu phi thuế quan để giao cho nhà đầu tư khác có đủ năng lực triển khai thực hiện. 

TL

VP UBND tỉnh