Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh về việc khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án điện mặt trời trên mặt hồ

Ngày 17/07/2017, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì buổi làm việc với Lãnh đạo Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xây dựng Hà Nội và Công ty Đầu tư Quang Điện Giang Nam Trung Quốc. Sau khi nghe Nhà đầu tư trình bày, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng có ý kiến kết luận tại Thông báo số 147/TB-UBND ngày 20/07/2017.

mat ho

Ảnh minh họa

Theo đó, Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét hỗ trợ, tạo điều kiện cho Nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu việc đầu tư dự án điện mặt trời trên mặt hồ, đầm trên địa bàn tỉnh, để xem xét báo cáo, đề xuất UBND tỉnh. 

TL

VP UBND tỉnh