Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh về giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Hầm đèo Cù Mông.

Ngày 28/3/2018, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Hầm đèo Cù Mông. Sau khi nghe báo cáo của UBND thành phố Quy Nhơn và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo số 72/TB-UBND ngày 30/03/2018.

cu mong

Ảnh minh họa

Theo đó, công trình xây dựng hầm đèo Cù Mông là một trong những dự án giao thông trọng điểm của Quốc gia, do đó ngay từ khi triển khai thực hiện, UBND tỉnh đã giao UBND thành phố Quy Nhơn thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng thời, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công theo đúng kế hoạch tiến độ đã được phê duyệt. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên chưa thể thi công đường dẫn vào hầm; như vậy, các đơn vị có liên quan chưa thực hiện tốt chỉ đạo của UBND tỉnh. Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án, UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương triển khai các nhiệm vụ sau: tập trung triển khai thực hiện theo phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt, theo đúng quy định; chậm nhất đến 15/4/2018 phải bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đường dẫn vào hầm; kiểm tra, rà soát lại các văn bản giấy tờ do các cá nhân, tổ chức có liên quan bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng của dự án đã cung cấp, để hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, lập phương án cưỡng chế, bảo vệ thi công, để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án; chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố khẩn trương triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công thi công tuyến điện vận hành; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng chậm nhất đến ngày 20/5/2018; đối với Công ty cổ phần xây lắp điện Tuy Phước nếu không chấp hành việc giải phóng mặt bằng của dự án nêu trên, thì UBND thành phố Quy Nhơn lập thủ tục và tiến hành cưỡng chế, đồng thời thông báo quyết định cưỡng chế cho huyện ủy Tuy Phước, để phối hợp chỉ đạo tổ chức đảng và đảng viên gương mẫu thực hiện theo quy định.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở Tài chính, Xây dựng, UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan kiểm tra việc quản lý, sử dụng các khu đất đã giao cho Tỉnh Đoàn; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

TL

VP UBND tỉnh