Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B)

Ngày 30/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km130+00 - Km143+787. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 29/TB-UBND ngày 02/02/2018.

long my

Ảnh minh họa

Theo đó, giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công dự án; chỉ đạo đơn vị tư vấn kiểm tra, điều chỉnh hướng tuyến cục bộ đoạn qua đèo Long Mỹ để giảm thiểu khối lượng bồi thường, giải phóng mặt bằng; đề xuất nguồn vốn, quy mô phù hợp để đầu tư xây dựng đường vào Trung đoàn cảnh sát cơ động và Trung đoàn 739; báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 28/02/2018.

Giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND phường Bùi Thị Xuân ưu tiên tập trung công tác xác nhận nguồn gốc đất để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án; đồng ý chủ trương hỗ trợ xi măng xây dựng đường Bê tông phục vụ nhu cầu dân sinh theo đề nghị của UBND phường Bùi Thị Xuân, giao Sở Giao thông vận tải tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; giao Ban GPMB tỉnh chỉ đạo Tổ công tác phối hợp với UBND phường Bùi Thị Xuân kiểm tra, rà soát các trường hợp bị ảnh hưởng GPMB của dự án, nhất là các hộ có nguồn gốc đất, xây dựng vật kiến trúc hình thành sau ngày 01/7/2004, tổng hợp phân loại cụ thể báo cáo đề xuất Hội đồng bồi thường, GPMB của dự án xem xét chỉ đạo thực hiện. Lưu ý, Tổ công tác và UBND phường Bùi Thị Xuân phải chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm tra, xác nhận, đề xuất xử lý theo đúng quy định đối với các trường hợp lợi dụng chính sách để hưởng bồi thường, hỗ trợ. Mặt khác,  phối hợp UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án; đồng thời, triển khai thực hiện nhanh việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư để phục vụ việc bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án. Trong đó, Ban GPMB tỉnh phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn linh hoạt trong việc bố trí tái định cư cho các hộ dân bị GPMB của dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km130+00-  Km137+580, vào khu vực tái định cư 9,26ha phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB của dự án, sau này Ban GPMB tỉnh sẽ hoàn trả các lô đất cho UBND thành phố Quy Nhơn tại các khu tái định cư do Ban GPMB tỉnh thực hiện đầu tư xây dựng để phục vụ cho dự án này.

TL
VP UBND tỉnh