Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài và một số dự án khác

Ngày 07/03/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp về công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài, Nâng cấp mở rộng đường ĐT.639B, đoạn Km130+00 – Km143+787 và một số dự án khác. Sau khi nghe báo cáo của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và ý kiến của các đại biểu dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 27/TB-UBND ngày 09/03/2017.

1 duong truc

Ảnh minh họa

Dự án Nâng cấp mở rộng đường ĐT.639B, đoạn Km130+00 – Km143+787, giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng  của dự án, đoạn Km130+00 – Km137+580, hoàn thành công tác kiểm đếm, đo đạc, lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng  trong tháng 3/2017, trình cấp thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện. Phối hợp với UBND huyện Vân Canh bố trí tái định cư cho 10 hộ bị giải tỏa trắng khu vực giáp tuyến Quốc lộ 19C, vào khu tái định cư Đồng Nà Gáy, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh. Về giá  đất tính toán để thu tiền giao đất tái định cư thực hiện theo giá công bố. Phối hợp với UBND huyện Vân Canh, UBND xã Canh Vinh và các đơn vị có liên quan tổ chức đối thoại với người dân, giải thích cho người dân rõ về mục tiêu của dự án, lợi ích phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và lợi ích của người dân được thụ hưởng, để người dân đồng tình ủng hộ, hỗ trợ triển khai xây dựng tuyến đường và dự án Becamex Bình Định sắp đến.

Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công cầu Canh Vinh  khẩn trương phối hợp với Ban GPMB tỉnh để xử lý nhanh một số vướng mắc liên quan đến mặt bằng đường công vụ thi công, để sớm triển khai thi công xây dựng; đồng thời, kiểm tra, rà soát kỹ trong quá trình lập hồ sơ thiết kế- dự toán đối với đoạn 2Km cuối tuyến, phù hợp với thực tế đã thi công để phục vụ cho việc tiếp tục triển khai đoạn tuyến này. Giao UBND huyện Vân Canh, thành phố Quy Nhơn khẩn trương chỉ đạo UBND xã Canh Vinh, xã Phước Mỹ, phường Bùi Thị Xuân khẩn trương thực hiện công tác xác nhận nguồn gốc đất theo đúng quy định để làm cơ sở tính toán bồi thường, hỗ trợ thực hiện công tác GPMB và bố trí tái định cư. Giao UBND huyện Vân Canh triển khai thực hiện ngay việc điều chỉnh phân lô tái định cư cho phù hợp; đồng thời, đầu tư xây dựng tuyến đường Bê tông xi măng vào Khu tái định cư Đồng Nà Gáy, xã Canh Vinh, để tạo điều kiện thuận lợi bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án. Kinh phí xây dựng tuyến đường sử dụng  từ nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng của dự án. Giao UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức thực hiện công tác bồi thường, GPMB và bố trí tái định cư dự án Nâng cấp mở rộng đường ĐT.639B, đoạn Km137+580 – Km143+787.

Dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài, giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương phối hợp với UBND huyện Phù Cát, UBND thị xã An Nhơn khẩn trương hoàn tất công tác kiểm kê, xác nhận phục vụ cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án. Trước mắt, tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng để đủ điều kiện cho đơn vị thi công triển khai thi công xây dựng cầu Cát Tiến, cầu Cát Chánh và 04km đầu tuyến. Trong quá trình tổ chức thực hiện phương án bồi thường, GPMB của dự án phải xem xét, lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và hạn chế các khiếu nại phát sinh về chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương trình giá đất trong khu vực ảnh hưởng của dự án để làm cơ sở tính toán lập hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng trình cấp thẩm quyền phê duyệt, trước khi triển khai thực hiện. Đồng ý cho sử dụng quỹ đất của Khu tái định cư Cát Tiến để phục vụ cho việc bố trí tái định cư của dự án. Ban GPMB tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để tiến hành bàn giao đất phục vụ bố trí tái định cư của dự án. Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực thiết bị để thi công trước cầu Cát Tiến và cầu Cát Chánh, ngay khi đủ điều kiện triển khai thi công.

Dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1, giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Quy Nhơn tập trung giải phóng mặt bằng các khu vực còn lại của dự án, trong đó đối với 37 hộ dân, đoạn Km0 – Km2 và nút Đồng Đa – Hoa Lư chưa thống nhất về phương án bồi thường, UBND tỉnh sẽ có văn bản chỉ đạo riêng. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng tại khu vực đầu cầu Hà Thanh 1, tránh việc chồng chéo trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng giữa các dự án.

Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh kiểm tra, rà soát chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung ưu tiên thi công các hạng mục cấp thiết như: cầu Hà Thanh 1, cầu Bà Di 2, lắp đặt lan can, đắp đất các mố cầu cầu Hà Thanh 6, 7, cầu Tuy Phước, . . . nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giải quyết vấn đề tổ chức giao thông tại nút Đống Đa – Hoa Lư, kết nối vào nút giao thông cầu Bà Di . . .; phấn đấu thi công hoàn thành cầu Hà Thanh 1, cầu Bà Di 2 trong năm 2017. Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan xem xét đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, trong điều kiện khó khăn về vốn như hiện nay; đồng thời xem xét phương án phân chia gói thầu hợp lý để thực hiện thi công các hạng mục trong giai đoạn 2 của dự án, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn và căn hộ cao cấp – 01 Ngô Mây, giao Ban GPMB tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan tổ chức làm việc với các hộ dân trong khu vực dự án, để các hộ dân chấp thuận di dời, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai dự án, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Về giá đất thu tiền sử dụng đất ở tái định cư bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng GPMB thực hiện dự án Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn và căn hộ cao cấp – 01 Ngô Mây, thực hiện theo Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. Ban GPMB tỉnh tập trung hoàn tất thủ tục và triển khai việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 05 đơn vị tại phường Quang Trung trong tháng 03/2017, theo Kế hoạch thực hiện di dời các kho bãi, cơ sở sản xuất ra khỏi nội thành thành phố Quy Nhơn. Trường hợp các đơn vị này không chấp hành chủ trương di dời, bàn giao mặt bằng thì lập thủ tục cưỡng chế theo đúng quy định của nhà nước.

Dự án Khu du lịch biển Casa Mariana Island, giao Ban GPMB tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát tính toán lại kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với cây cối, vật kiến trúc của hộ dân đang sinh sống trên đảo Hòn Đất, phù hợp với thực tế để nhanh chóng thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án du lịch. Dự án Khu công nghiệp Bình Nghi – Nhơn Tân, giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm việc với nhà đầu tư, đến cuối tháng 3/2017, nếu Nhà đầu tư không thực hiện nghĩa vụ tài chính nêu trên, thì báo cáo đề xuất UBND tỉnh thu hồi Giấy phép đầu tư.

Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Trần Quang Diệu, giao Ban GPMB tỉnh làm việc với Nhà đầu tư khẩn trương tạm ứng kinh phí 1.803.890. 000 đồng trong tháng 3/2017, để chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án, theo phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt. Nếu Nhà đầu tư không tạm ứng kinh phí bồi thường theo quy định thì Ban GPMB tỉnh xem xét, đề xuất thu hồi dự án. Các dự án khác, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phối hợp với Nhà đầu tư, triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án Nghĩa trang nhân dân phường Bùi Thị Xuân, tập trung làm trước khoảng 20ha, để thực hiện đầu tư xây dựng; phối hợp với Nhà đầu tư phân chia giai đoạn dự án Khu đô thị Nam Hùng Vương phù hợp, để triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

 Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất UBND tỉnh về mức hỗ trợ cho UBND xã thực hiện việc xác nhận hồ sơ đất đai phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng của tỉnh; đồng thời, đề xuất điều chỉnh Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, cho phù hợp với tình hình hiện nay. Văn phòng UBND tỉnh đề xuất xếp lịch cho Lãnh đạo UBND tỉnh họp giao ban 2 tuần 1 lần, với các đơn vị có liên quan để xử lý các vấn đề tồn tại vượt quá thẩm quyền của Chủ đầu tư, trong quá trình triển khai các công trình trọng điểm, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh với vai trò Chủ đầu tư các dự án trọng điểm thường xuyên nắm bắt, tổng hợp các vướng mắc, tồn tại phát sinh trong quá trình triển khai dự án, hàng tuần tổ chức họp giao ban để xử lý các vướng mắc, tồn tại, trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

TL
VP UBND tỉnh