Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB tại các khu B1, B2, B3

1 an phu thinh2

Ngày 21/9/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải chủ trì cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB tại các khu B1, B2, B3 thuộc Khu Đô mới An Phú Thịnh. Sau khi nghe báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất và ý kiến tham gia của các thành phần dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo số 209/TB-UBND ngày 23/9/2015.

Kết luận của lãnh đạo tỉnh tại buổi làm việc với Công ty CP Phát triển Đầu tư xây dựng và Du lịch An Phú Thịnh

an phu thinh

Ngày 09/9/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng chủ trì buổi làm việc với Công ty CP Phát triển Đầu tư xây dựng và Du lịch An Phú Thịnh liên quan khu B1, B2, B3 thuộc khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh.

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp kiểm tra, rà soát hồ sơ bồi thường, hỗ trợ của các hộ dân liên quan dự án mở rộng Quốc lộ 1

ql 1 pmy

Ngày 07/9/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ bồi thường, hỗ trợ của các hộ dân có khiếu nại, tố cáo tại thị trấn Bình Dương và xã Mỹ Châu liên quan dự án mở rộng Quốc lộ 1

Kết luận của lãnh đạo tỉnh về việc xây dựng cầu nối khu dân cư bên sông Hà Thanh với khu dân cư Đông Điện Biên Phủ

cau

Ngày 07/9/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã có buổi kiểm tra thực địa các quỹ đất nhằm phục vụ việc xây dựng cầu nối khu dân cư bên sông Hà Thanh với khu dân cư Đông Điện Biên Phủ và chủ trì cuộc họp tại Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi kiểm tra thực địa, nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND thành phố Quy Nhơn báo cáo việc quản lý và khai thác quỹ đất để phục vụ việc xây dựng cầu và ý kiến các đơn vị dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 193/TB-UBND ngày 08/9/2015.

Kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp báo cáo tình hình triển khai dự án Tuyến đường Long vân – Long Mỹ

Long My

Ngày 11/8/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai dự án Tuyến đường Long Vân – Long Mỹ theo hình thức BT. Sau khi nghe Ban QLDA các công trình trọng điểm tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, ý kiến của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 171/TB-UBND ngày 12/8/2015.