Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tiến độ GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh và Đường Chế Lan Viên

1 hung thinh

Ngày 29/9/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ GPMB dự án Khu dân cư Hưng Thịnh và Đường Chế Lan Viên (nối dài) đoạn từ đường Nguyễn Phúc Lan đến đường Phạm Thị Đào, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe báo cáo của UBND phường Ghềnh Ráng, UBND thành phố Quy Nhơn và ý kiến tham gia của các thành phần dự họp;

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp bàn các biện pháp cấp bách về tăng thu, chống thất thu ngân sách địa phương năm 2015

1 ngan sach

Ngày 30/9/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải đã chủ trì cuộc họp UBND tỉnh bàn các biện pháp cấp bách về tăng thu, chống thất thu ngân sách địa phương năm 2015; việc thành lập và tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ Công tác chống thất thu NSNN trên địa bàn tỉnh. 

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh tại buổi làm việc với Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

1 han lam 1

Ngày 28/9/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì buổi họp chuẩn bị nội dung làm việc với Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Sau khi nghe đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về công tác chuẩn bị xây dựng Đề án quy hoạch chiến lược phát triển kinh tế xã hội Bình Định đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 221/TB-UBND ngày 29/9/2015.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh về kiểm tra tiến độ công tác GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp đường Quốc lộ 19

1 ql1 phu my

Ngày 22/9/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải đã chủ trì cuộc kiểm tra tiến độ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19, đoạn qua thị xã An Nhơn theo hợp đồng BOT. Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải báo cáo, ý kiến giải trình của UBND thị xã An Nhơn

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB tại các khu B1, B2, B3

1 an phu thinh2

Ngày 21/9/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải chủ trì cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB tại các khu B1, B2, B3 thuộc Khu Đô mới An Phú Thịnh. Sau khi nghe báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất và ý kiến tham gia của các thành phần dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo số 209/TB-UBND ngày 23/9/2015.

Kết luận của lãnh đạo tỉnh tại buổi làm việc với Công ty CP Phát triển Đầu tư xây dựng và Du lịch An Phú Thịnh

an phu thinh

Ngày 09/9/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng chủ trì buổi làm việc với Công ty CP Phát triển Đầu tư xây dựng và Du lịch An Phú Thịnh liên quan khu B1, B2, B3 thuộc khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh.

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp kiểm tra, rà soát hồ sơ bồi thường, hỗ trợ của các hộ dân liên quan dự án mở rộng Quốc lộ 1

ql 1 pmy

Ngày 07/9/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ bồi thường, hỗ trợ của các hộ dân có khiếu nại, tố cáo tại thị trấn Bình Dương và xã Mỹ Châu liên quan dự án mở rộng Quốc lộ 1

Kết luận của lãnh đạo tỉnh về việc xây dựng cầu nối khu dân cư bên sông Hà Thanh với khu dân cư Đông Điện Biên Phủ

cau

Ngày 07/9/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã có buổi kiểm tra thực địa các quỹ đất nhằm phục vụ việc xây dựng cầu nối khu dân cư bên sông Hà Thanh với khu dân cư Đông Điện Biên Phủ và chủ trì cuộc họp tại Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi kiểm tra thực địa, nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND thành phố Quy Nhơn báo cáo việc quản lý và khai thác quỹ đất để phục vụ việc xây dựng cầu và ý kiến các đơn vị dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 193/TB-UBND ngày 08/9/2015.

Kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp báo cáo tình hình triển khai dự án Tuyến đường Long vân – Long Mỹ

Long My

Ngày 11/8/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai dự án Tuyến đường Long Vân – Long Mỹ theo hình thức BT. Sau khi nghe Ban QLDA các công trình trọng điểm tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, ý kiến của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 171/TB-UBND ngày 12/8/2015.