Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Quyết định cấp giấy phép và quản lý hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh

1 ben khach ngang song

Ngày 19/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3299/QĐ-UBND về việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh. Theo đó, giao Sở Giao thông vận tải thực hiện việc cấp giấy phép hoạt động và cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn thuộc địa giới hành chính của tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải theo đúng quy định.

Ý kiến kết luận của PCT thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai dự án Tuyến đường Long Vân – Long Mỹ.

1 tuyen duong long my

Ngày 12/9/2016, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Đường Long Vân – Long Mỹ. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA các công trình trọng điểm tỉnh và ý kiến của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận tại Thông báo  212/TB-UBND ngày 19/9/2016.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại buổi kiểm tra thực địa tình hình khai thác cát làm vật liệu xây dựng tại huyện Vân Canh

cat

Ngày 16/8/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu chủ trì kiểm tra thực địa tình hình khai thác cát làm vật liệu xây dựng tại huyện Vân Canh. Sau khi nghe báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu kết luận tại Thông báo 189/TB-UBND ngày 19/8/2016.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh

1 nông thôn mới

 

Ngày 11/8/2016 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh. Sau khi nghe báo cáo đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2016 và và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu có ý kiến kết luận tại Thông báo 186/TB-UBND ngày 16/8/2016.

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về cơ chế sử dụng Quỹ phát triển đất để đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển quỹ đất

1 quỹ đất

Ngày 16/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp bàn về cơ chế sử dụng Quỹ phát triển đất để đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển quỹ đất tạo nguồn thu ngân sách. Sau khi nghe báo cáo của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất và ý kiến tham gia của các thành phần dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo 184/TB-UBND ngày 16/8/2016.

Kết luận của PCT UBND tỉnh tại buổi họp đánh giá tình hình hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

dăng ký đất đai

Ngày 27/7/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu chủ trì họp đánh giá tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2016 của Văn phòng Đăng ký đất đaiSau khi nghe báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 177/TB-UBND ngày 04/8/2016.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ GPMB, tái định cư do thực hiện giải tỏa các hộ dân còn lại tại Quảng trường Trung tâm tỉnh.

quảng trường

Ngày 08/8/2016, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ GPMB, tái định cư do thực hiện giải tỏa các hộ dân còn lại tại Quảng trường Trung tâm tỉnh, thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe báo cáo của UBND thành phố Quy Nhơn và ý kiến tham gia của các thành phần dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo 182/TB-UBND ngày 9/8/2016.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thi công Công trình Tổ hợp Không gian khoa học

thi coongkhoa học

Ngày 28/7/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ thi công Công trìnhTổ hợp Không gian khoa học và cải tạo lại vườn cây Nobel tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh báo cáo tiến độ thi công và ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu có ý kiến kết luận tại Thông báo 171/TB-UBND ngày 29/7/2016.

Ý kiến kết luận của PCT thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai một số dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư

dự án đầu tư

Ngày 25/5/2016, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tưSau khi nghe báo cáo của Sở Giao thông vận tải và ý kiến của các thành phần dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luậntại Thông báo 121/TB-UBND ngày 27/5/2016.

Ý kiến của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp triển khai công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh

giải phóng mặt bằng

Ngày 27/4/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc khi triển khai công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn tỉnh Bình Định. Sau khi nghe báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 86/TB-UBND ngày 29/4/2016.