Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung chuẩn bị cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định (phần mở rộng) đi vào hoạt động

bệnh vien

Ngày 16/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp với Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, dự kiến đến tháng 10/2017, công trình bệnh viện Đa khoa đưa vào sử dụng. Sau khi nghe đề nghị của Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định và ý kiến của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 101/TB-UBND ngày 26/5/2017.

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về một số vấn đề liên quan đến Dự án Khu du lịch cao cấp Thiên Đường Xanh

1 thien duong

Ngày 22/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì buổi làm việc với Lãnh đạo Công ty TNHH bất động sản Thành Châu, Chủ đầu tư Dự án Khu du lịch cao cấp Thiên Đường Xanh. Sau khi nghe Công ty TNHH bất động sản Thành Châu báo cáo về một số vấn đề liên quan đến Dự án, ý kiến của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận tại Thông báo số 104/TB-UBND ngày 26/5/2017.

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh về tình hình tàu cá của ngư dân được vay vốn đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ

1 sua tau

Ngày 10/5/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp giải quyết tình hình tàu cá của ngư dân được vay vốn đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ bị hư hỏng, không hoạt động. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 100/TB-UBND ngày 25/5/2017.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp xử lý vướng mắc trong công tác sửa chữa nhà cửa, trang thiết bị y tế

bệnh việc

Sáng ngày 04/5/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì họp bàn xử lý vướng mắc trong công tác sửa chữa nhà cửa, trang thiết bị y tế của các đơn vị. Sau khi nghe Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn báo cáo, ý kiến của các cơ quan, đơn vị dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã kết luận tại Thông báo số 80/TB-UBND ngày 05/05/2017.

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp giải quyết vướng mắc về thủ tục đầu tư dự án Nhà máy năng lượng điện mặt trời

1 nang luong mat troi

Ngày 20/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì buổi họp giải quyết vướng mắc về thủ tục đầu tư dự án Nhà máy năng lượng điện mặt trời tại huyện Phù Mỹ do Công ty TNHH Phát triển tầm nhìn năng lượng sạch đăng ký đầu tư. Sau khi nghe nhà đầu tư báo cáo ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận tại Thông báo số 38/TB-UBND ngày 21/3/2017.

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài và một số dự án khác

1 duong truc

Ngày 07/03/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp về công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài, Nâng cấp mở rộng đường ĐT.639B, đoạn Km130+00 – Km143+787 và một số dự án khác. Sau khi nghe báo cáo của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và ý kiến của các đại biểu dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 27/TB-UBND ngày 09/03/2017.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về tình hình khai thác titan tại xã Mỹ An, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ

1 khai thac

Ngày 20/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về tình hình khai thác titan tại xã Mỹ An, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ. Sau khi nghe báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng kết luận tại Thông báo số 25/TB-UBND ngày 07/03/2017.

Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ

1 ND 67

Ngày 13/10/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủSau khi nghe Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 232/TB-UBND ngày 19/10/2016.


Ảnh minh họa

Ngày 13/10/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 232/TB-UBND ngày 19/10/2016.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện ven biển và  thành phố Quy Nhơntiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, đồng thời tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và hướng dẫn ngư dân tiếp tục tham gia đăng ký vay vốn đóng mới tàu cá để đạt chỉ tiêu đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phân bổ. Tiếp tục chỉ đạo Tổ thẩm định tăng cường công tác thẩm định hồ sơ đăng ký vay vốn của ngư dân đảm bảo đúng đối tượng và nhanh chóng. Chủ trì tổ chức đối thoại giữa ngư dân và các phòng, ban chức năng của huyện với các ngân hàng thương mại trên địa bàn để tháo gỡ khó khăn giúp ngư dân được vay vốn theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND các huyện ven biển và thành phố Quy Nhơn triển khai thực hiện công tác thẩm định hồ sơ đề nghị vay vốn của ngư dân đảm bảo nhanh chóng, chính xác, đúng đối tượng; đồng thời tiếp tục tổ chức đối thoại với ngư dân để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm giúp ngư dân nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ theo đúng kế hoạch và tiến độ đã đề ra. Tổng hợp, báo cáo Tổng cục Thủy sản kịp thời điều chỉnh thiết kế các mẫu tàu theo kiến nghị của ngư dân. Giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Định chủ trì tổ chức hội nghị để cùng các ngân hàng thương mại tham gia chương trình tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP tích cực phối hợp với các cơ quan, UBND các huyện ven biển, thành phố Quy Nhơn để giải quyết những vướng mắc, sớm ký hợp đồng tạo điều kiện cho ngư dân vay vốn đóng mới tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Báo cáo với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tiến độ triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh đến khi có chủ trương mới. Yêu cầu các ngân hành thương mại không đặt thêm các điều kiện khác ngoài những quy định theo hướng dẫn của Bộ tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi giải quyết các thủ tục cho ngư dân vay vốn.

Đề nghị các ngân hàng thương mại tham gia chương trình tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và đẩy nhanh công tác thẩm định, cho vay vốn để ngư dân sớm được vay vốn theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP. Chỉ đạo các bộ phận liên quan không áp đặt nơi đóng tàu, nơi cung cấp ngư lưới cụ cho ngư dân khi ký hợp đồng tín dụng với ngư dân. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư đang triển khai dự án đầu tư tại Khu neo đậu tránh trú bão và dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan theo thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tàu cá của ngư dân ra, vào neo đậu an toàn, thuận tiện.

TL

VP UBND tỉnh

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn

1 cang qn

Ngày 12/10/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng, nhiệm vụ quý IV năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn. Sau khi nghe báo cáo của Lãnh đạo Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn và ý kiến của các đại biểu dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại Thông báo 227/TB-UBND ngày 14/10/2016.


Ảnh minh họa

Ngày 12/10/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng, nhiệm vụ quý IV năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn. Sau khi nghe báo cáo của Lãnh đạo Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn và ý kiến của các đại biểu dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại Thông báo 227/TB-UBND ngày 14/10/2016.

Theo đó, Cảng Quy Nhơn có vai trò rất quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Với vị trí địa lý thuận lợi là cửa ngõ ra biển gần nhất của các tỉnh Tây nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia, cảng Quy Nhơn có hoạt động xuất nhập khẩu rất sôi động, là cảng có sản lượng hàng hóa thông qua đứng hàng thứ 3 trong cả nước. Ngoài ra, cảng Quy Nhơn còn đóng vai trò quan trọng trong việc xúc tiến đầu tư của tỉnh Bình Định. UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, người lao động của Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn trong thời gian vừa qua, đã từng bước ổn định sản xuất, hoạt động kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực, chế độ chính sách đã có sự thay đổi hợp lý, đi vào ổn định. Tuy nhiên, trong thời gian qua, tăng trưởng của Cảng Quy Nhơn chưa đáp ứng được kỳ vọng, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của mình. Các vấn đề về an ninh trật tự, đình công, lãng công của người lao động . . . đã xảy ra sau khi thực hiện bán toàn bộ cổ phần do Nhà nước nắm giữ cho nhà đầu tư trong nước, gây ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của cảng. Đây chính là thách thức và cũng là cơ hội cho cảng Quy Nhơn, nhằm tổ chức thực hiện việc củng cố, kiện toàn Ban lãnh đạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, xây dựng chính sách đối với người lao động hợp lý, xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình mới để phát triển cảng Quy Nhơn trở thành cảng hàng đầu của Quốc gia và cả khu vực. Lãnh đạo tỉnh Bình Định rất quan tâm và mong muốn Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn sớm tập trung đầu tư, phát triển cảng Quy Nhơn tương xứng với tiềm năng và vị thế của cảng, thực hiện tốt Đồ án Quy hoạch mở rộng Cảng Quy Nhon giai đoạn 2020 – 2030 và tầm nhìn sau năm 2030, theo Quyết định số 2976/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh. Hiện nay, UBND tỉnh đang tích cực xúc tiến đầu tư và triển khai thực hiện các dự án đầu tư Khu kinh tế Nhơn Hội, Khu phức hợp Đô thị - Công nghiệp – Dịch vụ Becamex Bình Định, . . . đây sẽ là cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển lâu dài của cảng Quy Nhơn.

Một số nhiệm vụ trong thời gian đến, đề nghị tập thể lãnh đạo Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn phải nâng cao vai trò trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, tạo khối đoàn kết gắn bó với người lao động để cùng xây dựng hình ảnh, thương hiệu cảng Quy Nhơn, tìm ra những hướng đi đột phá góp phần xây dựng cảng Quy Nhơn ngày càng phát triển lớn mạnh, bền vững; Sớm triển khai đầu tư xây dựng bãi hàng, bãi công nghệ tại khu vực 6,8 ha gần cầu Đống Đa, theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt, từng bước thực hiện đồ án mở rộng cảng Quy Nhơn;  Phối hợp với Công ty cổ phần Tân cảng Quy Nhơn tiếp tục đầu tư và khai thác hiệu quả các cơ sở hạ tầng đã được đầu tư; Về dài hạn, nghiên cứu xây dựng chiến lược định hướng tập trung phát triển hàng Container, nâng cao năng lực cạnh tranh của cảng;  Đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, phương pháp tổ chức kinh doanh, nhạy bén trong việc tìm kiếm nguồn hàng; chấn chỉnh ngay những hành vi, biểu hiện tiêu cực, thiếu thiện chí trong quan hệ với khách hàng;  Đầu tư, nâng cấp các thiết bị phục vụ xếp dỡ, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất;  Quan tâm chế độ chính sách đối với người lao động, cán bộ công nhân viên, xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trong giao tiếp với người lao động.

Về một số kiến nghị của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, việc xây dựng Cảng IDC dọc tuyến Quốc lộ 19 (mới), giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các ngành liên quan đề xuất giao địa điểm để Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn xây dựng cảng IDC theo đúng đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3587/QĐ-UBND ngày 07/10/2016; Về giải phóng mặt bằng để mở rộng Cảng Quy Nhơn, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố Quy Nhơn, Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan rà soát hồ sơ, thủ tục để thực hiện chính sách tái định cư cho các hộ dân đang sinh sống tại khu tập thể của cảng Quy Nhơn; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định; Về việc điều chỉnh thời gian cấm xe trên trục đường Trần Hưng Đạo, giao Sở Giao thông vận tải kiểm tra, rà soát về thời gian cấm xe tải trên đoạn đường Trần Hưng Đạo vào cảng Quy Nhơn, nếu cần thiết thì xem xét đề xuất điều chỉnh cho phù hợp, tuy nhiên phải ưu tiên thực hiện mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn tuyến này; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Hoa Lư để thực hiện phân luồng giao thông trên đoạn tuyến này cho hợp lý.

TL

VP UBND tỉnh

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết một số vấn đề liên quan đến các Dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC

Dự án FLC

Ngày 10/10/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp giải quyết một số vấn đề liên quan đến các Dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC. Sau khi nghe Nhà đầu tư báo cáo; ý kiến của Ban Quản lý Khu kinh tế và của các thành viên tham gia; Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận tại Thông báo số 226/TB-UBND ngày 11/10/2016.