Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình bồi thường, GPMB một số dự án trên địa bàn thành phố Quy Nhơn

1 gpmb quy

Ngày 20/11/2017, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB một số dự án trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.Sau khi nghe báo cáo của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã có kết luận tại Thông báo số 240/TB-UBND ngày 24/11/2017.

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh về việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020

1 nguon nl

Ngày 16/8/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì buổi họp thông qua Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Ban Dân tộc trình bày và ý kiến của các thành phần dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 172/TB-UBND ngày 18/08/2017.

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh về tình hình triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài

duong truc

Ngày 10/8/2017, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài. Sau khi nghe báo cáo của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và ý kiến của các thành phần dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 168/TB-UBND ngày 11/08/2017.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh về việc khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án điện mặt trời trên mặt hồ

mat ho

Ngày 17/07/2017, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì buổi làm việc với Lãnh đạo Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xây dựng Hà Nội và Công ty Đầu tư Quang Điện Giang Nam Trung Quốc. Sau khi nghe Nhà đầu tư trình bày, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng có ý kiến kết luậntại Thông báo số 147/TB-UBND ngày 20/07/2017.

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh về kết quả thẩm định chất lượng 18 tàu vỏ thép của ngư dân vay vốn đóng mới

1 vo tau thep

Ngày 26/6/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả thẩm định chất lượng 18 tàu vỏ thép của ngư dân vay vốn đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủSau khi nghe Tổ thẩm định và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các sở, các Hội, và UBND các huyện và UBND thành phố Quy Nhơn, ý kiến của lãnh đạo Công ty TNHH MTV Nam Triệu.

Ý kiến kết luận của PCT Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh

1 duong truc

Ngày 07/06/2017, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và ý kiến của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận tại Thông báo 116/TB-UBND ngày 09/06/2017.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất tại khu đất HTX Bình Minh

binh minh

Ngày 25/5/2017, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng chủ trì cuộc họp xem xét điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất tại khu đất Hợp tác xã Bình Minh, Xí nghiệp Song mây xuất khẩu, Phân viện Quy hoạch rừng Trung Trung bộ, Khu chung cư của Công ty cổ phần Xây dựng 47. Trên cơ sở báo cáo đề xuất của Sở Xây dựng và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 107/TB-UBND ngày 30/5/2017.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung chuẩn bị cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định (phần mở rộng) đi vào hoạt động

bệnh vien

Ngày 16/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp với Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, dự kiến đến tháng 10/2017, công trình bệnh viện Đa khoa đưa vào sử dụng. Sau khi nghe đề nghị của Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định và ý kiến của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 101/TB-UBND ngày 26/5/2017.

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về một số vấn đề liên quan đến Dự án Khu du lịch cao cấp Thiên Đường Xanh

1 thien duong

Ngày 22/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì buổi làm việc với Lãnh đạo Công ty TNHH bất động sản Thành Châu, Chủ đầu tư Dự án Khu du lịch cao cấp Thiên Đường Xanh. Sau khi nghe Công ty TNHH bất động sản Thành Châu báo cáo về một số vấn đề liên quan đến Dự án, ý kiến của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận tại Thông báo số 104/TB-UBND ngày 26/5/2017.

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh về tình hình tàu cá của ngư dân được vay vốn đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ

1 sua tau

Ngày 10/5/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp giải quyết tình hình tàu cá của ngư dân được vay vốn đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ bị hư hỏng, không hoạt động. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 100/TB-UBND ngày 25/5/2017.