Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của PCT thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình hoạt động ngành giao thông vận tải trong 4 tháng đầu năm 2018

giao thong tb

Ngày 09/5/2018, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2018 của ngành giao thông vận tải. Sau khi nghe báo cáo của Sở Giao thông vận tải và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 115/TB-UBND ngày 11/5/2018.

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng về một số vấn đề liên quan đến Khu kinh tế Nhơn Hội

dt khu kt

Ngày 02/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cùng với Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra thực tế các tuyến đường và một số dự án trong Khu kinh tế Nhơn Hội. Sau khi nghe Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo và ý kiến của các thành viên tham gia; Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận  tại Thông báo số 108/TB-UBND ngày 3/5/2018.

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh về kiểm tra tiến độ Dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ

bo ke song ha Thanh

Ngày 18/4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì buổi đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn. Sau khi đi kiểm tra thực tế hiện trường và nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 98/TB-UBND ngày 19/4/2018.

Tổng kết kết quả thực hiện Đề án dán tem niêm phong đồng hồ đếm tổng trên các cột đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh năm 2017

dan tem

Ngày 10/4/2018, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng chủ trì cuộc họp nghe Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Đề án dán tem niêm phong đồng hồ đếm tổng trên các cột đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018Sau khi nghe báo cáo của Trưởng ban Ban Chỉ đạo 3675 và ý kiến tham gia của các thành phần dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo số 86/TB-UBND ngày 11/4/2018.

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh về giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Hầm đèo Cù Mông.

cu mong

Ngày 28/3/2018, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Hầm đèo Cù MôngSau khi nghe báo cáo của UBND thành phố Quy Nhơn và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo số 72/TB-UBND ngày 30/03/2018.

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về một số vấn đề liên quan đến Dự án Khu du lịch resort cao cấp phía Bắc

FLC Quy Nhon

Ngày 22/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về một số vấn đề liên quan đến Dự án Khu du lịch resort cao cấp phía Bắc (Điểm số 2) và Dự án Khu du lịch cao cấp Thiên Đường Xanh (Điểm số 3)Sau khi nghe Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo về một số vấn đề liên quan đến Dự án, ý kiến của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận tại Thông báo số 71/TB-UBND ngày 29/03/2018.

Kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh

quy cong nghe

Ngày 19/3/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu kiêm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh đã chủ trì họp Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnhSau khi nghe Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh báo cáo, ý kiến của thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có ý kiến kết luận tại Thông báo số 60/TB-UBND ngày 21/03/2018.

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh về tiến độ các dự án do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư

dap phu hoa

Ngày 05/3/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ các dự án do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư và thực hiện quản lý. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 54/TB-UBND ngày 14/03/2018.

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại buổi gặp mặt các doanh nghiệp ngành Xây dựng năm 2018

hinh hop dep

Ngày 01/3/2018, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng chủ trì buổi gặp mặt các doanh nghiệp ngành Xây dựngTrên cơ sở báo cáo, đề xuất của Hiệp hội Nhà thầu xây dựng, các doanh nghiệp hoạt động xây dựng và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 51/TB-UBND ngày 9/03/2018.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh về triển khai dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số

bien doi

Ngày 01/3/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp  triển khai dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 45/TB-UBND ngày 02/03/2018.