Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thi công công trình Tổ hợp Không gian Khoa học

Ngày 07/06/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp giao ban kiểm tra tiến độ thi công công trình Tổ hợp Không gian Khoa học. Sau khi nghe đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu có ý kiến kết luận tại Thông báo số 114/TB-UBND ngày 08/06/2017.

1 to hop khong gian khoa hoc

Phối cảnh Tổ hợp không gian khoa học tại Bình Định - Ảnh: VGP.

Theo đó, giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bên liên quan triển khai việc khảo sát, thiết kế và thi công bổ sung hệ thống cấp nước ngoài công trình. Báo cáo UBND tỉnh chi tiết quá trình triển khai mua sắm Máy phát điện dự phòng; Triển khai thực hiện các yêu cầu của Công ty Sky-Skan để phục vụ công tác lắp đặt thiết bị chiếu hình vũ trụ; Yêu cầu Công ty Sky-SKan cử nhân sự phối hợp trong quá trình sửa chữa và phải lắp đặt xong thiết bị trong tháng 9/2017; Rà soát lại toàn bộ các khối lượng công việc điều chỉnh, bổ sung theo thực tế thi công trên công trường mà chưa có chủ trương thì có văn bản đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương; Có văn bản trình UBND tỉnh xin ứng vốn của Kế hoạch trung hạn năm 2016 – 2020 để giải ngân khối lượng hoàn thành cho công trình trong năm 2017.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ kế hoạch và Đầu tư xin ứng trước vốn kế hoạch trung hạn để giải ngân trong năm 2017. Giao  Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp hỗ trợ Chủ đầu tư rà soát các khối lượng công việc điều chỉnh, bổ sung; Quản lý khối lượng và chất lượng công trình.  Rà soát, hoàn tất các thủ tục pháp lý để chuẩn bị cho công tác tổng nghiệm thu, khánh thành công trình. Giao Tư vấn thiết kế Liên danh SMS-TAD: Phối hợp với các bên thực hiện thiết kế điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu của Công ty Sky-Skan để tổ chức thực hiện. Thường xuyên có mặt trên công trình để phối hợp xử lý các vướng mắc tồn tại trong quá trình thi công.

Mặt khác, yêu cầu Doanh nghiệp Tư nhân Nam Ngân lập tiến độ thi công tổng thể đảm bảo hoàn thành công trình trước ngày 25/8/2017. Trên cơ sở đó lập tiến độ thi công chi tiết theo tháng, tuần để các bên theo dõi, đôn đốc. Tập kết đầy đủ vật tư, thiết bị cần thiết để phục vụ thi công. Khối lượng công việc còn lại trên công trình rất lớn, do đó đề nghị Doanh nghiệp Tư nhân Nam Ngâ n tập trung nhân lực cho công tác hoàn thiện, bố trí nhân lực phù hợp với khối lượng còn lại để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành toàn bộ công trình theo đúng kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, giao Công ty CP Công việc Cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn căn cứ bản vẽ do Liên danh SMS-TAD cung cấp để thực hiện trồng cây, đảm bảo kiến trúc, cảnh quan.

Thùy Trang

VP UBND tỉnh