Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thi công xây dựng công trình Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc – Nguyễn Tất Thành

Ngày 10/04/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ thi công xây dựng công trình Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành cùng bức phù điêu tại Quảng trường trung tâm tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo tình hình tiến độ thi công và một số nội dung triển khai để đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình và ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh có ý kiến kết luận tại Thông báo 58/TB-UBND ngày 12/04/2017.

tuong

Theo đó, giao Sở Văn hóa và Thể thao cử bộ phận theo dõi đầu tư xây dựng cơ bản của Sở thường trực tại công trường để kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công các hạng mục, giải quyết các vướng mắc có liên quan trong quá trình thi công, hàng ngày báo cáo tình hình thi công và tiến độ thực hiện. Hàng tuần báo UBND tỉnh tiến độ triển khai và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ hoàn thành công trình theo quy định (trước ngày 10/5/2017). Yêu cầu Công ty TNHH MTV Bảo tồn di sản Văn hóa lập bảng tiến độ thi công đối với từng hạng mục cụ thể để theo dõi kiểm tra tiến độ; tổ chức điều phối, phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thi công, đảm bảo các điều kiện thi công và hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đơn vị thi công đã cam kết tại Văn bản số 43/2017/CV-CHRCO ngày 07/4/2017; đồng thời đề nghị đơn vị thi công xây dựng phương án chiếu sáng tượng đài cùng bức phù điêu, báo cáo UBND tỉnh.

Về một số nội dung kiến nghị điều chỉnh, bổ sung đối với công trình của tác giả, đơn vị thi công và Sở Văn hóa và Thể thao, UBND tỉnh đồng ý về chủ trương điều chỉnh phần đôn bệ tượng 9,02mx7,82mx0,51m (tạo ba bậc tam cấp); Điều chỉnh cột thu sét bảo vệ tượng đài lắp đặt ở 02 trụ đèn cao áp do Công ty CP Công viên và Chiếu sáng đô thị thành phố Quy Nhơn quản lý sang tại vị trí trung tâm cao nhất của bức phù điêu; Lắp đặt bổ sung phần lan can cao 1,5m được làm bằng đá kết nối bức phù điêu đến vị trí lối lên xuống sân tượng đài; Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp làm việc với Công ty Điện lực Bình Định, UBND thành phố Quy Nhơn, Công ty CP công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn tổ chức khảo sát, chọn vị trí lắp đặt Trạm biến thế hạ áp ở phía Tây Quảng trường Trung tâm tỉnh có công suất phù hợp để đảm bảo nguồn điện phục vụ chiếu sáng phía Tây Quảng trường Trung tâm tỉnh và tổ chức các chương trình sự kiện, báo cáo UBND tỉnh.

 Giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thường xuyên tổ chức kiểm tra trong quá trình triển khai thi công xây dựng công trình để hướng dẫn, xử lý các vấn đề có liên quan, góp phần đẩy nhanh tiến độ, chất lượng xây dựng công trình. Mặt khác, đề nghị Công ty Điện lực Bình Định phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao trong việc khảo sát và triển khai lắp đặt Trạm biến thế hạ áp ở phía Tây Quảng trường Trung tâm tỉnh đảm bảo hoàn thành theo tiến độ của công trình.

TL

VP UBND tỉnh