Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Treo Quốc kỳ nhân dịp Tết Dương lịch năm 2018

Ngày 21/12/2017, UBND tỉnh ban hành Thông báo 256/TB-UBND về việc treo Quốc kỳ nhân dịp Tết  Dương lịch năm 2018.

1 treo quoc ky1

Ảnh minh họa

Theo đó, ngoài các công sở treo Quốc kỳ thường xuyên theo quy định, các cơ quan, tổ chức và hộ gia đình trong tỉnh treo Quốc kỳ từ chiều ngày 31/12/2017  đến hết ngày 01/01/2018.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện và có kế hoạch bố trí người trực và bảo vệ tại cơ quan mình trong ngày nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2018.

TL

VP UBND tỉnh