Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình trục vớt các tàu bị chìm do cơn bão số 12 gây ra trên vùng biển thành phố Quy Nhơn

Ngày 20/12/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình trục vớt các tàu bị chìm do cơn bão số 12 gây ra trên vùng biển thành phố Quy Nhơn.Sau khi nghe Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu, Chủ tịch UBNĐ tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiếntại Thông báo số 257/TB-UBND ngày 21/12/2017.

1 truc vot

Ảnh minh họa

Để khẩn trương xử lý, trục vớt các tàu bị nạn tại vùng biển Quy Nhơn do cơn bão số 12 vừa qua gây ra nhằm đảm bảo an toàn hàng hải trên vùng biển Quy Nhơn và giải phóng luồng tàu ra, vào Cảng Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan, UBND thành phố Quy Nhơn và các chủ tàu bị nạn thực hiện một số nhiệm vụ sau: về công tác tìm kiếm cứu nạn, sau kết quả tìm kiếm của các tàu chuyên dụng của Tổng công ty Bảo đảm hàng hải khu vực phía nam và kết  quả khảo sát của Đoàn cán bộ Cục cứu hộ - Cứu  nạn - Bộ Quốc phòng thực hiện rà soát, tìm kiếm phần cabin của tàu Jupiter trên vùng biển Quy Nhơn. UBND tỉnh quyết định chấm dứt công tác tìm kiếm cứu nạn 05 thuyền viên còn mất tích trên tàu Jupiter; về công tác bảo vệ, đồng ý cho BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh dừng công tác bảo vệ các tàu chìm trên vùng biển Quy Nhơn, riêng tàu Fei yue 09 tiếp tục cử lực lượng canh gác, bảo vệ; về việc trục vớt các tàu bị chìm, UBND tỉnh thống nhất với kế hoạch trục vớt tàu Biển Bắc 16 bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn do Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn đề xuất, yêu cầu chủ tàu Biển Bắc 16 phối hợp với Công  ty TNHH Vận tải biển Cửu Long khẩn trương thực hiện trục vớt tàu Biển Bắc 16 theo phương án đã được Cảng vụ hàng  hải Quy Nhơn phê duyệt; cảng vụ hàng hải Quy Nhơn chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan của tỉnh Bình Định và đơn vị trục vớt hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc trục vớt các tàu còn  lại để đảm bảo an toàn và theo đúng tiến độ; báo cáo Bộ Giao thông vận  tải cử cán bộ  vào trực tiếp phối hợp với tỉnh Bình Định chỉ đạo công tác trục vớt tàu chìm theo chỉ  đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Văn bản số 13337/VPCP-CN  ngày 14/12/2017 của Văn  phòng Chính  phủ; đối với  việc trục vớt  tàu Jupiter, yêu cầu chủ tàu khẩn trương trục vớt theo đúng thời gian đã cam  kết. Đối với các tàu khác, đề nghị Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn khẩn trương yêu cầu các chủ tàu tiến hành trục vớt ngay, không để kéo dài; đối với tàu Fei yue 09, Cảng vụ  hàng hải Quy Nhơn phối hợp với Cục hải quan Bình Định, Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, hướng dẫn đơn vị  trục vớt thực hiện đầy đủ thủ tục và lập phương án trục vớt, lập thủ tục nhập khẩu tiêu thụ hàng hóa, phế liệu thanh thải xác tàu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

TL

VP UBND tỉnh