Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Thông báo nghỉ lễ và treo Quốc kỳ

Ngày 19/04/2017, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 65/TB-UBND về việc nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân Ngày kỷ niệm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5) năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

1 treo quoc ky

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) được nghỉ lễ từ ngày 29/4/2017 đến hết ngày 02/5/2017 (do Ngày kỷ niệm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước trùng vào Chủ Nhật nên công chức, viên chức được nghỉ bù vào thứ Ba tức ngày 02/5/2017). Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.

Ngoài các công sở treo Quốc kỳ thường xuyên theo quy định, các cơ quan, tổ chức và hộ gia đình trong tỉnh treo Quốc kỳ từ chiều ngày 29/4/2017 đến hết ngày 01/5/2017.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có kế hoạch bố trí người trực để bảo vệ và giải quyết công việc chuyên môn (nếu có) tại cơ quan mình trong những ngày nghỉ lễ nêu trên.

TL

VP UBND tỉnh