Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại buổi làm việc với Bảo tàng Tổng hợp tỉnh

Ngày 25/04/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có buổi làm việc với Bảo tàng Tổng hợp tỉnh. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bảo tàng Tổng hợp tỉnh báo cáo và các ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 75/TB-UBND ngày 27/04/2017.

1 bao tang

Ảnh minh họa

Theo đó, tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy Ban Giám đốc, các phòng, ban chuyên môn; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên nhằm kịp thời đáp ứng được các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Có kế hoạch tổ chức sưu tầm, nghiên cứu các hiện vật có giá trị theo chuyên đề, sự kiện làm phong phú, sinh động trong công tác trưng bày và phát huy các giá trị của hiện vật. Hàng năm phải có kế hoạch kiểm kê các hiện vật, đặc biệt đối với các hiện vật có giá trị về lịch sử, quý hiếm, là bảo vật quốc gia để phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn hiện vật; đồng thời có kế hoạch tổ chức quản lý kho bãi phù hợp để phục vụ tốt công tác bảo quản hiện vật tránh để hư hỏng và mất mát.

Mặt khác, có kế hoạch đầu tư thỏa đáng trong việc xây dựng kịch bản thuyết minh hiện vật cho từng chuyên đề, đối tượng cụ thể phục vụ tốt công tác trưng bày hiện vật và thu hút đối tượng đến tham quan, nghiên cứu, học tập ngoại khóa tại Bảo tàng. Giao Sở Văn hóa và Thể thao làm việc với Sở Giáo dục - Đào tạo để chỉ đạo các trường học có kế hoạch tổ chức các tiết học ngoại khóa tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh.

 Về một số đề xuất kiến nghị của Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, về điều chỉnh mức phí tham quan tại Bảo tàng, giao Sở Văn hóa và Thể thao làm việc thống nhất với Sở Tài chính, trình UBND tỉnh; về đề nghị bổ sung chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000  của Chính phủ, giao Sở Văn hóa và Thể thao làm việc thống nhất với Sở Nội vụ, trình UBND tỉnh; về đề nghị xây dựng nhà kho, phòng bán vé thu phí, sửa chữa tường rào cổng ngõ của Bảo tàng, UBND tỉnh đồng ý về chủ trương và giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các Sở Xây dựng, Tài chính và Kế hoạch và Đầu tư khảo sát, đề xuất về quy mô và nguồn kinh phí thực hiện, trình UBND tỉnh; về đề nghị mua sắm thiết bị máy hút ẩm bảo quản hiện vật, UBND tỉnh đồng ý về chủ trương và giao Sở Văn hóa và Thể thao làm việc thống nhất với Sở Tài chính về định mức và nguồn kinh phí thực hiện, trình UBND tỉnh.

Giao các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ phối hợp, hỗ trợ Sở Văn hóa và Thể thao và Bảo tàng Tổng hợp tỉnh triển khai các ý kiến chỉ đạo nêu trên của UBND tỉnh và kịp thời báo cáo đề xuất các vấn đề vướng mắc cho UBND tỉnh để chỉ đạo. 

TL

VP UBND tỉnh