Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 03/05/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì cuộc họp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017) và khánh thành công trình Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo số 78/TB-UBND ngày 04/05/2017.

tuong

Ảnh minh họa

Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 24/4/2017 về tổ chức Lễ kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017) và khánh thành công trình Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai thực hiện.

 Giao Sở Văn hóa và Thể thao tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu dự họp và khẩn trương triển khai các công việc sau: Cử bộ phận theo dõi đầu tư xây dựng cơ bản của Sở thường xuyên thường trực tại công trình Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành để kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công các hạng mục, giải quyết các vướng mắc có liên quan trong quá trình thi công, đảm bảo tiến độ hoàn thành công trình trước ngày 08/5/2017; Chỉ đạo khẩn trương triển khai dàn dựng, luyện tập chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm theo kịch bản đã được phê duyệt; Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc vào chiều ngày 18/5/2017; Chuẩn bị nội dung diễn văn Lễ kỷ niệm kết hợp báo cáo quá trình xây dựng công trình Tượng đài của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và chuyển Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định; chuẩn bị đĩa nhạc chào cờ tại Lễ kỷ niệm (do không sử dụng đội quân nhạc tại buổi lễ); Khẩn trượng phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn và Công ty CP Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn có kế hoạch triển khai trồng số cây xanh tiếp nhận từ Khu di tích K9 tại công trình tượng đài; Có văn bản gửi các các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể liên quan để huy động lực lượng tham dự Lễ kỷ niệm theo số lượng đã được phân bổ tại Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 24/4/2017 của UBND tỉnh.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan xây dựng, triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự khu vực tổ chức Lễ kỷ niệm; khu vực để xe của đại biểu và có kế hoạch bố trí xe dẫn đường Đoàn đại biểu Trung ương và tỉnh dâng hương, dâng hoa vào chiều ngày 18/5/2017 tại Khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc. Làm việc thống nhất với Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Tài chính đề xuất kinh phí hỗ trợ lực lượng bảo vệ công trình tượng đài trong thời gian qua. Có văn bản báo cáo Bộ Công an xin chủ trương bổ sung đưa công trình Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành vào vị trí bảo vệ mục tiêu sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao xác thực đại biểu khách mời dự Lễ kỷ niệm và xây dựng Kế hoạch đón tiếp, dự trù kinh phí, bố trí ăn, nghỉ cho đại biểu về dự Lễ kỷ niệm. Giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo Công ty CP Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao triển khai trồng số cây xanh tiếp nhận từ Khu di tích K9 tại công trình tượng đài; phối hợp với Công ty Điện lực Bình Định, Sở Văn hóa và Thể thao bố trí nguồn điện, lắp đặt hệ thống ánh sáng tại địa điểm tổ chức lễ và khu vực xung quanh, đảm bảo buổi truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm đạt chất lượng tốt, đồng thời bố trí máy phát điện dự phòngtrường hợp có sự cố điện xảy ra. Giao Công ty Điện lực Bình Định có kế hoạch đảm bảo ưu tiên nguồn điện phục vụ trong thời gian luyện tập, sơ duyệt, tổng duyệt và đêm tổ chức Lễ kỷ niệm; Phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn chuẩn bị máy phát điện dự phòng; cử cán bộ, nhân viên kỹ thuật tại khu vực quảng trường trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm.

TL

VP UBND tỉnh