Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng công trình Đàn tế trời đất

dan te

Ngày17/8/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng công trình Đàn tế trời đất giai đoạn 2. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND huyện Tây Sơn báo cáo và ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải có ý kiến kết luận  luận tại Thông báo số 183/TB-UBND ngày 19/8/2015.