Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp về việc triển khai “Đường hoa Thanh niên Bình Định”

duong hoa

Theo đó, Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn vàcác cơ quan liên quan thẩm định các nội dung tuyên truyền, quảng bá “Đường hoa Thanh niên Bình Định” trước khi đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và các phướn, Panô treo dọc theo tuyến đường hoa.

Ý kiến của Lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp bàn phương án tổ chức Hội nghị đầu tư xúc tiến phát triển du lịch

du lich binh dinh

Ngày 28/12/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải chủ trì cuộc họp bàn phương án tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch năm 2016. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày và ý kiến tham gia đề xuất của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 01/TB-UBND ngày 08/01/2016.

Kết luận của Lãnh đạo tỉnh về việc giải quyết một số vấn đề tại Nghĩa trang liệt sỹ Quy Nhơn

nghia trang

Ngày19/8/2015, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thanh Thắng đã chủ trì cuộc họp giải quyết một số vấn đề tại Nghĩa trang liệt sỹ Quy Nhơn. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thanh Thắng có ý kiến kết luận tại Thông báo số 181/TB-UBND ngày 19/8/2015.

Chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng công trình Đàn tế trời đất

dan te

Ngày17/8/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng công trình Đàn tế trời đất giai đoạn 2. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND huyện Tây Sơn báo cáo và ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải có ý kiến kết luận  luận tại Thông báo số 183/TB-UBND ngày 19/8/2015.