Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

1 treo quoc ky1

Ngày 20/01/2017, UBND tỉnh ban hành Thông báo 06/TB-UBND về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh về tình hình hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

du lich binh dinh

Ngày 12/8/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì cuộc họp cho ý kiến về tình hình hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Sau khi nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình báo cáo và ý kiến tham gia đề xuất của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 193/TB-UBND ngày 24/8/2016.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp cải tạo lại vườn cây Nobel tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành

vương cây

 

Ngày 28/7/2016, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp cải tạo lại vườn cây Nobel tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành do cây có hiện tượng chết dần. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu có ý kiến kết luận tại Thông báo 176/TB-UBND ngày 04/8/2016.

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy

đường thủy

Ngày 13/6/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy và bảo vệ môi trường các vùng biển thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, Công ty CP Môi trường đô thị thành phố Quy Nhơn và ý kiến của các đại biểu dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại Thông báo 137/TB-UBND ngày 15/6/2016.

Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh về công tác vệ sinh môi trường đồi Ghềnh Ráng

vs ghenh rang

Ngày 25/5/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì cuộc họp bàn về công tác vệ sinh môi trường đồi Ghềnh Ráng. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn – Quy Nhơn trình bày nội dung đề xuất phương án đảm bảo công tác vệ sinh môi trường tại đồi Ghềnh Ráng và ý kiến tham gia đề xuất của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 126/TB-UBND ngày 02/6/2016.

Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về việc triển khai Kế hoạch tổ chức chương trình Ngày Hội trẻ thơ năm 2016

tuổi thơ

 

Ngày 30/5/2016,Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì cuộc họp bàn về việc triển khai Kế hoạch tổ chức chương trình Ngày Hội trẻ thơ năm 2016Sau khi nghe Tỉnh đoàn trình bày và ý kiến tham gia đề xuất của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 120/TB-UBND ngày 26/5/2016.

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp về kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ du lịch hè năm 2016

võ thuật

Ngày 25/4/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì cuộc họp về kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ du lịch hè năm 2016 và Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VI-Bình Định năm 2016. Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo công tác kế hoạch và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo số 92/TB-UBND ngày 06/5/2016.

Ý kiến kết luận của Lãnh đạo tỉnh về việc kiểm tra tiến độ thi công xây dựng Công trình Tổ hợp không gian khoa học

xây dựng khoa học

Ngày 10/5/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; các đơn vị thi công. Sau khi nghe chủ đầu tư báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 110/TB-UBND ngày 16/5/2016.

Kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp xây dựng và triển khai Dự án lắp đặt thiết bị đèn Led chiếu sáng

đèn led

Ngày 25/4/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì cuộc họp bàn về việc xây dựng và triển khai Dự án lắp đặt thiết bị đèn Led chiếu sáng nghệ thuật tại thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe lãnh đạo Công ty SXTMDV Hoàng Phạm trình bày và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 88/TB-UBND ngày 29/4/2016.

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thi công xây dựng Công trình Tổ hợp không gian khoa học

xây dựng khoa học

Ngày 19/4/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; đơn vị thi công (DNTN Nam Ngân) và đơn vị Tư vấn giám sát (Công ty TNHH Kiểu Việt). Sau khi nghe chủ đầu tư báo cáo tình hình, tiến độ thi công xây dựng công trình và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã kết luận tại Thông báo 83/TB-UBND ngày 22/4/2016.