Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về việc triển khai Kế hoạch tổ chức chương trình Ngày Hội trẻ thơ năm 2016

tuổi thơ

 

Ngày 30/5/2016,Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì cuộc họp bàn về việc triển khai Kế hoạch tổ chức chương trình Ngày Hội trẻ thơ năm 2016Sau khi nghe Tỉnh đoàn trình bày và ý kiến tham gia đề xuất của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 120/TB-UBND ngày 26/5/2016.

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp về kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ du lịch hè năm 2016

võ thuật

Ngày 25/4/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì cuộc họp về kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ du lịch hè năm 2016 và Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VI-Bình Định năm 2016. Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo công tác kế hoạch và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo số 92/TB-UBND ngày 06/5/2016.

Ý kiến kết luận của Lãnh đạo tỉnh về việc kiểm tra tiến độ thi công xây dựng Công trình Tổ hợp không gian khoa học

xây dựng khoa học

Ngày 10/5/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; các đơn vị thi công. Sau khi nghe chủ đầu tư báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 110/TB-UBND ngày 16/5/2016.

Kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp xây dựng và triển khai Dự án lắp đặt thiết bị đèn Led chiếu sáng

đèn led

Ngày 25/4/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì cuộc họp bàn về việc xây dựng và triển khai Dự án lắp đặt thiết bị đèn Led chiếu sáng nghệ thuật tại thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe lãnh đạo Công ty SXTMDV Hoàng Phạm trình bày và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 88/TB-UBND ngày 29/4/2016.

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thi công xây dựng Công trình Tổ hợp không gian khoa học

xây dựng khoa học

Ngày 19/4/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; đơn vị thi công (DNTN Nam Ngân) và đơn vị Tư vấn giám sát (Công ty TNHH Kiểu Việt). Sau khi nghe chủ đầu tư báo cáo tình hình, tiến độ thi công xây dựng công trình và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã kết luận tại Thông báo 83/TB-UBND ngày 22/4/2016.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện kết nối phần mềm hệ thống Văn phòng điện tử

phan mem

Ngày 14/03/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện kết nối phần mềm hệ thống Văn phòng điện tử liên thông toàn tỉnh và phần mềm ”Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao”. 

 

Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai một số dự án du lịch trên địa bàn tỉnh

du lich binh dinh

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, hướng dẫn các Công ty Cổ phần xây dựng Faros, Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC và Công ty TNHH Đầu tư Du lịch và Dịch vụ Kim Cúc khẩn trương hoàn thành các hồ sơ thủ tục có liên quan để khởi công xây dựng các dự án đã đăng ký đầu tư tại khu Đô thi – Thương mại – Dịch vụ phía Tây đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn trong quý 02/2016.

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp về việc triển khai “Đường hoa Thanh niên Bình Định”

duong hoa

Theo đó, Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn vàcác cơ quan liên quan thẩm định các nội dung tuyên truyền, quảng bá “Đường hoa Thanh niên Bình Định” trước khi đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và các phướn, Panô treo dọc theo tuyến đường hoa.

Ý kiến của Lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp bàn phương án tổ chức Hội nghị đầu tư xúc tiến phát triển du lịch

du lich binh dinh

Ngày 28/12/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải chủ trì cuộc họp bàn phương án tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch năm 2016. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày và ý kiến tham gia đề xuất của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 01/TB-UBND ngày 08/01/2016.

Kết luận của Lãnh đạo tỉnh về việc giải quyết một số vấn đề tại Nghĩa trang liệt sỹ Quy Nhơn

nghia trang

Ngày19/8/2015, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thanh Thắng đã chủ trì cuộc họp giải quyết một số vấn đề tại Nghĩa trang liệt sỹ Quy Nhơn. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thanh Thắng có ý kiến kết luận tại Thông báo số 181/TB-UBND ngày 19/8/2015.