Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại buổi làm việc với Trường Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật Bình Định

1 dao tan

Ngày 24/02/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có buổi làm việc với Nhà trường. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Bình Định báo cáo về tình hình hoạt động của đơn vị trong thời gian qua, các ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự buổi làm việc; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 41/TB-UBND ngày 22/03/2017.

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại buổi làm việc với Nhà hát tuồng Đào Tấn

1 dao tan

Ngày 21/02/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có buổi làm việc với Nhà hát tuồng Đào Tấn. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Nhà hát tuồng Đào Tấn báo cáo về tình hình hoạt động của đơn vị trong thời gian qua, các ý kiến tham gia của các đại biểu tham; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 40/TB-UBND ngày 22/03/2017.

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại buổi làm việc với Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định

1 doan ca kich

Ngày 24/02/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có buổi làm việc với Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định báo cáo về tình hình hoạt động của đơn vị trong thời gian qua, các ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 39/TB-UBND ngày 22/03/2017.

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp về tiến độ thực hiện việc di dời và lắp đặt bảng chữ đèn Led “Welcome to Quy Nhơn city”

1 den led

Ngày 17/3/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì cuộc họp bàn về việc tiến độ thực hiện việc di dời và lắp đặt bảng chữ đèn Led “Welcome to Quy Nhơn city” từ núi Vũng Chua sang núi Bà Hỏa. Sau khi nghe lãnh đạo UBND thành phố Quy Nhơn, Công ty SXTMDV Hoàng Phạm trình bày tiến độ thực hiện việc di dời và lắp đặt bảng chữ đèn Led “Welcome to Quy Nhơn city” từ núi Vũng Chua sang núi Bà Hỏa và ý kiến tham gia đề xuất của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 33/TB-UBND ngày 20/03/2017.

Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Du lịch

1 so dl

Ngày 07/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì buổi làm việc với Sở Du lịch. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Du lịch báo cáo kết quả hoạt động du lịch năm 2016 và nhiệm vụ chủ yếu phát triển du lịch năm 2017, ý kiến tham gia đề xuất của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận chỉ đạo tại Thông báo số 14/TB-UBND ngày 14/02/2017.

Treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

1 treo quoc ky1

Ngày 20/01/2017, UBND tỉnh ban hành Thông báo 06/TB-UBND về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh về tình hình hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

du lich binh dinh

Ngày 12/8/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì cuộc họp cho ý kiến về tình hình hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Sau khi nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình báo cáo và ý kiến tham gia đề xuất của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 193/TB-UBND ngày 24/8/2016.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp cải tạo lại vườn cây Nobel tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành

vương cây

 

Ngày 28/7/2016, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp cải tạo lại vườn cây Nobel tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành do cây có hiện tượng chết dần. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu có ý kiến kết luận tại Thông báo 176/TB-UBND ngày 04/8/2016.

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy

đường thủy

Ngày 13/6/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy và bảo vệ môi trường các vùng biển thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, Công ty CP Môi trường đô thị thành phố Quy Nhơn và ý kiến của các đại biểu dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại Thông báo 137/TB-UBND ngày 15/6/2016.

Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh về công tác vệ sinh môi trường đồi Ghềnh Ráng

vs ghenh rang

Ngày 25/5/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì cuộc họp bàn về công tác vệ sinh môi trường đồi Ghềnh Ráng. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn – Quy Nhơn trình bày nội dung đề xuất phương án đảm bảo công tác vệ sinh môi trường tại đồi Ghềnh Ráng và ý kiến tham gia đề xuất của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 126/TB-UBND ngày 02/6/2016.