Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp cải tạo lại vườn cây Nobel tại Trung tâm Quốc tế KH&GD liên ngành

khoa hoc vuon cay

Ảnh minh họa.

Ngày 23/8/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp cải tạo lại vườn cây Nobel tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành. Sau khi thẩm tra thực địa và nghe kết quả xét nghiệm 21 mẫu đất, ý kiến của các thành viên dự họp xác định nguyên nhân cây chết là do đất có hàm lượng chua, mặn vượt quá quy định và có nhiều chất độc tố trong đất không thích hợp để trồng cây như Báo cáo số 232/BC-TrBVTV ngày 19/8/2016 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Qua đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ và các cơ quan liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu có ý kiến kết luận tại Thông báo 198/TB-UBND ngày 29/8/2016.

Theo đó, đồng ý cho thay mới toàn bộ khối lượng đất tại vườn cây Nobel. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, nghiên cứu loại đất phù hợp, đảm bảo cây trồng sống, sinh trưởng và phát triển tốt để thay thế. Giao Sở Khoa học và Công nghệ (Chủ đầu tư) lập các thủ tục cần thiết để thực hiện dự án, đồng thời, kiểm tra, theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện dự án. Thời gian thực hiện việc đổ đất, san lấp mặt bằng kết thúc trong tháng 9/2016 để tiến hành trồng lại cây. Phối hợp với các cơ quan liên quan lập dự toán chi tiết việc đổ lại đất mới vườn cây Nobel tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

Đề nghị DNTN Nam Ngân đào và di chuyển toàn bộ khối lượng đất đã đổ tại vườn cây Nobel sang địa điểm khác để tiến hành cải tạo lại vườn cây.

TL

VP UBND tỉnh