Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh về công tác phối hợp, hỗ trợ tổ chức các Hội nghị khoa học và lớp học Vật lý chuyên đề quốc tế năm 2016

VAT LY

Ảnh minh họa

Ngày 06/6/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp về công tác phối hợp, hỗ trợ Trung tâm ICISE tổ chức các Hội nghị khoa học và lớp học Vật lý chuyên đề quốc tế năm 2016. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo công tác chuẩn bị phối hợp, hỗ trợ Trung tâm ICISE tổ chức các hội nghị nêu trên và ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu kết luận tại Thông báo 133/TB-UBND ngày 10/6/2016.

Theo đó, giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở, ngành liên quan hỗ trợ Trung tâm ICISE tổ chức thực hiện tốt các nội dung, công việc có liên quan đến các Hội nghị khoa học và lớp học Vật lý chuyên đề quốc tế năm 2016. Thành lập tổ công tác để phối hợp, hỗ trợ Trung tâm ICISE phục vụ các hội nghị nêu trên. Phối hợp với Trung tâm ICISE khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chứcHội thảo “Khoa học Cơ bản và Xã hội”, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 15/6/2016 để có kế hoạch đón tiếp các đại biểu Trung ương, các nhà khoa học đoạt giải Nobel tham dự hội nghị; chuẩn bị các bài phát biểu cho lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo UBND tỉnh tham dự các hội nghị. Đôn đốc Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn hoàn thành việc trồng cỏ tại khuôn viên Trung tâm trước ngày 20/6/2016 để đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp phục vụ các hội nghị. Tổng hợp dự toán kinh phí của các sở, ngành liên quan, gửi Sở Tài chính để thẩm định, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Trung tâm ICISE lắp đặt đường truyền cáp quang tới Trung tâm để phục vụ công tác truyền hình trực tiếp Hội thảo quốc tế “Khoa học Cơ bản và Xã hội”; đảm bảo đường truyền wifi chất lượng cao tại Trung tâm để phục vụ các hội nghị nêu trên. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Trung tâm ICISE chuẩn bị các tour tham quan văn hóa, lịch sử, danh lam, thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; đảm bảo công tác vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan để phục vụ các nhà khoa học, các đại biểu đến tham quan. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn Trung tâm ICISE sử dụng kinh phí Trung ương hỗ trợ để tổ chức các Hội nghị khoa học và lớp học Vật lý chuyên đề quốc tế năm 2016 theo quy định; thẩm định dự toán kinh phí của các sở, ngành liên quan, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét quyết định. Giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo Công ty CP Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn trồng bổ sung thêm hoa giấy hai bên đường vào cổng chính và đường bờ kè phía đông Trung tâm ICISE.

Đề nghị Trung tâm ICISE xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chứcHội thảo “Khoa học Cơ bản và Xã hội”, gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/6/2016 để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh đón tiếp các đại biểu Trung ương, các nhà khoa học đoạt giải Nobel tham dự hội nghị; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị các bài phát biểu cho lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo UBND tỉnh tham dự các hội nghị. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, công việc có liên quan khác theo như UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Văn bản số 2107/UBND-VX ngày 30/5/2016.

TL

VP UBND tỉnh