Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Thông báo kéo dài thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định

Ngày 05/04/2018, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 80/TB-UBND về việc kéo dài thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định.

ho so

Ảnh minh họa

Theo đó, kéo dài thời hạn tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018, kể từ ngày 11/4/2018 đến 17 giờ ngày 13/4/2018 đối với các vị trí tuyển dụng được UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 765/QĐ-UBND.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan có trách nhiệm thông báo và bố trí công chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh đảm bảo theo đúng quy định.

TL

VP UBND tỉnh