Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Lãnh đạo tỉnh về kết quả thực hiện Khóa II- Đề án Giáo dục

đề án

Ảnh minh họa

Ngày 01/8/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì cuộc họp về kết quả thực hiện Khóa II- Đề án Giáo dục kiến thức hội nhập cho thế hệ trẻ tỉnh Bình Định đến năm 2017. Sau khi nghe Tỉnh đoàn báo cáo kết quả và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 174/TB-UBND ngày 03/8/2016.

Theo đó, giao Ban thường vụ Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan đề xuất UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện đề Đề án, Ban Quản lý lớp học và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý lớp học; Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và các cơ quan liên quan cập nhật, bổ sung kiến thức, nội dung chương trình các cấu phần của chương trình đào tạo phù hợp với tình hình thực tiễn. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng Khóa II và Lễ Khai giảng Khóa III, IV, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo; Phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan xét chọn học viên tham gia đào tạo Khóa III và Khóa IV đảm bảo chất lượng, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Thực hiện khảo sát về chất lượng đào tạo và mức độ hài lòng của học viên sau khi kết thúc khóa học. Tổ chức cho học viên viết tiểu luận hoặc bài thu hoạch cuối khóa đào tạo; Công tác xét chọn học viên xuất sắc Khóa II đi khảo sát thực tế ở nước ngoài đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng và đúng đối tượng. Về địa điểm khảo sát thực tế, giao Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp với BIDV xem xét, đề xuất cụ thể cho UBND tỉnh.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn và các đơn vị thuộc BIDV thực hiện bàn giao, tiếp nhận tài sản tài trợ thuộc Đề án cho Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định quản lý, sử dụng theo quy định

TL
VP UBND tỉnh