Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016

thi quốc gia 2016

Ảnh minh họa

Ngày 9/6/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại cụm thi do Trường Đại học Quy Nhơn chủ trì. Sau khi nghe các thành viên dự họp tham gia ý kiến về công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại cụm thi do Trường Đại học Quy Nhơn chủ trì, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã kết luận tại Thông báo 139/TB-UBND ngày 15/6/2016.

Để kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại cụm thi do Trường Đại học Quy Nhơn chủ trì diễn ra thuận lợi, an toàn và nghiêm túc; UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Trường Đại học Quy Nhơn và các sở, ngành, đơn vị liên quan đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn trong thời gian tổ chức kỳ thi; đảm bảo tuyệt đối an toàn trong công tác in, sao và vận chuyển đề thi, bài thi theo quy định của nhà nước; tăng cường lực lượng tại các khu vực coi thi, chấm thi. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan  hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thí sinh đến điểm thi đúng giờ, có phương án cụ thể về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông để tránh sự ách tắc trên các tuyến giao thông dẫn đến điểm thi.... Có biện pháp ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm đối với các hiện tượng tiêu cực làm ảnh hưởng đến kỳ thi. Phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị liên quan tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các địa bàn có thí sinh đến ở trọ và dự thi; ngăn chặn kịp thời tình trạng các đối tượng xấu lợi dụng kỳ thi, trà trộn vào các  nhà trọ, khách sạn, khu dân cư để trộm cắp, gây mất trật tự, ảnh hưởng đến thí sinh và người nhà thí sinh.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Trường Đại học Quy Nhơn trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi. Trên cơ sở thống nhất với Trường Đại học Quy Nhơn, có trách nhiệm điều động đủ (kể cả phương án dự phòng) số lượng cán bộ, giáo viên coi thi, chấm thi và cơ sở vật chất đảm bảo cho kỳ thi; đề xuất trình UBND tỉnh xử lý đối với các vướng mắc liên quan.  Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn và UBND thành phố Quy Nhơn  tích cực triển khai thực hiện kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ và thí sinh dự thi; bố trí đầy đủ nhân viên y tế, trang thiết bị và cơ số thuốc dự phòng tại các điểm thi; chủ động  phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra thường xuyên vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra kỳ thi. Đặc biệt, ngành Y tế phải dự lường được các tình huống sự cố về y tế có thể xảy ra trong thời gian tổ chức kỳ thi để có phương án xử lý, khắc phục kịp thời.

Giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc liên quan đảm bảo đầy đủ phương tiện giao thông phục vụ kỳ thi; chủ động phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh trong việc đảm bảo trật tự ATGT, trật tự tại bến xe trong thời điểm trước, trong và sau kỳ thi tuyển sinh. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị viễn thông liên quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong thời gian tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại cụm thi do Trường Đại học Quy Nhơn chủ trì. Phối hợp với Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2016, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định và các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức tuyên truyền; đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời về kỳ trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại cụm thi do Trường Đại học Quy Nhơn chủ trì. Công ty Điện lực Bình Định có kế hoạch điều phối nhằm đảm bảo ưu tiên nguồn điện trong thời gian tổ chức kỳ thi; đặc biệt là tại các điểm in sao đề thi, chấm thi.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; giúp đỡ, tư vấn, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh về tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại cụm thi do Trường Đại học Quy Nhơn chủ trì. UBND thành phố Quy Nhơn chủ động phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn và các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại cụm thi do Trường Đại học Quy Nhơn chủ trì. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn tạo mọi điều kiện thuận lợi, nhất là việc hỗ trợ nơi ăn, nghỉ cho các thí sinh về dự thi.

Bên cạnh đó, đề nghị Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan trong việc triển khai Kế hoạch chuẩn bị cho kỳ thi; kịp thời cung cấp danh sách các điểm thi cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan để các đơn vị chủ động trong công tác phối hợp triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi; lưu ý phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế trong việc điều động cán bộ tham gia công tác thi, cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi.

TL

VP UBND tỉnh