Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về vấn đề liên quan đến Dự án Khu Giáo dục Kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam tại Bình Định

1 ky nang songNgày 16/10/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì buổi làm việc với Lãnh đạo Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Pegasus Bình Định, Chủ đầu tư Dự án Khu Giáo dục Kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam tại Bình Định. Sau khi nghe Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Pegasus Bình Định báo cáo về một số vấn đề liên quan đến Dự án, ý kiến của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận tại Thông báo 233/TB-UBND ngày 19/10/2016.


1 ky nang song

Ảnh minh họa

Ngày 16/10/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì buổi làm việc với Lãnh đạo Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Pegasus Bình Định, Chủ đầu tư Dự án Khu Giáo dục Kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam tại Bình Định. Sau khi nghe Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Pegasus Bình Định báo cáo về một số vấn đề liên quan đến Dự án, ý kiến của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận tại Thông báo 233/TB-UBND ngày 19/10/2016.

Theo đó, giao Ban Quản lý Khu kinh tế hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục và khẩn trương cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh để Nhà đầu tư triển khai thực hiện Dự án; chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phù Cát, UBND xã Cát Hải lập phương án bồi thường, hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với các hộ ngư dân tại khu vực Dự án, trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Yêu cầu Nhà đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, xây dựng, lập tiến độ thực hiện cụ thể và triển khai thi công xây dựng các công trình đảm bảo tiến độ theo quy định; xây dựng kế hoạch thi công cụ thể gửi Ban Quản lý Khu kinh tế và UBND huyện Phù Cát để chỉ đạo các lực lượng chức năng có phương án hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian triển khai thi công; đồng thời ưu tiên tiếp nhận lao động tại địa phương vào làm việc tại Dự án.

UBND huyện Phù Cát chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các cơ quan liên quan có phương án bảo vệ thi công trong quá trình nhà đầu tư thi công, hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự, giúp Nhà đầu tư triển khai thi công Dự án Khu Giáo dục Kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam tại Bình Định được thuận lợi, đảm bảo tiến độ đề ra. Giao Cục Thuế tỉnh hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục, hồ sơ miễn giảm tiền thuê đất theo quy định để Nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính. 

TL

VP UBND tỉnh