Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016

các kỳ hti

Ngày 20/5/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia cụm thi xét tốt nghiệp và tuyển sinh đầu cấp năm 2016 tỉnh Bình Định. Sau khi nghe các thành viên dự họp tham gia ý kiến về công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia cụm thi xét tốt nghiệp và tuyển sinh đầu cấp năm 2016 trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 116/TB-UBND ngày 24/5/2016.

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp kiểm tra công trình Tổ hợp không gian khoa học

0cc0d 12 7 Anh Trung tam quoc te khoa hoc 1376292866 500x0

Ngày 02/4/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã kiểm tra hiện trường và chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ thi công tại dự án Tổ hợp Không gian khoa học. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh báo cáo tình hình thực hiện và các công việc liên quan đến gói thầu xây lắp, hoàn thiện kiến trúc công trình; ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 72/TB-UBND ngày 05/04/2016.

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Trường Đại học Quốc tế

dai hoc quoc té

Ngày 10/03/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có buổi làm việc với Trường Đại học Quốc tế (thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) về hoạt động hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Định và Trường Đại học Quốc tế

Tăng cường quản lý VK, VLN, CCHT, pháo và đồ chơi nguy hiểm

vũ khi

Để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, pháo và đồ chơi nguy hiểm từ nay đến Tế Nguyên đán Bính Thân 2016, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 1310/UBND-NC ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về VK, VLN, CCHT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo, đồ chơi nguy hiểm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

Ý kiến kết luận của PCT thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo

1 giao duc

Ngày 01/10/2015, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Mai Thanh Thắng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nội vụ về việc thực hiện một số nội dung đã được UBND tỉnh chỉ đạo. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 228/TB-UBND ngày 02/10/2015.

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh tại buổi làm việc với Trường THCS và THPT Ischool Quy Nhơn

1 truong

28/9/2015, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Mai Thanh Thắng đã có buổi làm việc với Trường THCS và THPT Ischool Quy Nhơn và các sở, ngành liên quan về tình hình hoạt động của Nhà trường. Sau khi nghe lãnh đạo Nhà trường báo cáo về tình hình hoạt động của Trường trong thời gian qua và ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp

Kết luận của Lãnh đạo tỉnh tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về tiến độ thực hiện một số nội dung đã được lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo

le quy don

Ngày 07/9/2015, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thanh Thắng đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành liên quan tiến độ thực hiện một số nội dung đã được UBND tỉnh chỉ đạo. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về tiến độ thực hiện một số nội dung đã được UBND tỉnh chỉ đạo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thanh Thắng có ý kiến kết luận tại Thông báo số 196 /TB-UBND ngày 09/09/2015.

Kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp về tình hình hoạt động của các cơ sở dạy nghề

day nghe

Ngày 11/8/2015, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thanh Thắng đã chủ trì cuộc họp về tình hình hoạt động của các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, ý kiến của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thanh Thắng đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 178/TB-UBND ngày 14/8/2015.