Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

db giao thong

Ngày 23/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018Sau khi nghe Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Chủ tịch UBND tỉnhkết luận tại Thông báo 24/TB-UBND ngày 30/01/2018.

Thông báo treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2017

nghi le

Ngày 21/8/2017, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 174/TB-UBND về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2017.

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về vấn đề liên quan đến Dự án Khu Giáo dục Kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam tại Bình Định

1 ky nang song

Ngày 16/10/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì buổi làm việc với Lãnh đạo Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Pegasus Bình Định, Chủ đầu tư Dự án Khu Giáo dục Kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam tại Bình Định. Sau khi nghe Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Pegasus Bình Định báo cáo về một số vấn đề liên quan đến Dự án, ý kiến của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận tại Thông báo 233/TB-UBND ngày 19/10/2016.


Ảnh minh họa

Ngày 16/10/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì buổi làm việc với Lãnh đạo Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Pegasus Bình Định, Chủ đầu tư Dự án Khu Giáo dục Kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam tại Bình Định. Sau khi nghe Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Pegasus Bình Định báo cáo về một số vấn đề liên quan đến Dự án, ý kiến của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận tại Thông báo 233/TB-UBND ngày 19/10/2016.

Theo đó, giao Ban Quản lý Khu kinh tế hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục và khẩn trương cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh để Nhà đầu tư triển khai thực hiện Dự án; chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phù Cát, UBND xã Cát Hải lập phương án bồi thường, hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với các hộ ngư dân tại khu vực Dự án, trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Yêu cầu Nhà đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, xây dựng, lập tiến độ thực hiện cụ thể và triển khai thi công xây dựng các công trình đảm bảo tiến độ theo quy định; xây dựng kế hoạch thi công cụ thể gửi Ban Quản lý Khu kinh tế và UBND huyện Phù Cát để chỉ đạo các lực lượng chức năng có phương án hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian triển khai thi công; đồng thời ưu tiên tiếp nhận lao động tại địa phương vào làm việc tại Dự án.

UBND huyện Phù Cát chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các cơ quan liên quan có phương án bảo vệ thi công trong quá trình nhà đầu tư thi công, hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự, giúp Nhà đầu tư triển khai thi công Dự án Khu Giáo dục Kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam tại Bình Định được thuận lợi, đảm bảo tiến độ đề ra. Giao Cục Thuế tỉnh hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục, hồ sơ miễn giảm tiền thuê đất theo quy định để Nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính. 

TL

VP UBND tỉnh

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp cải tạo lại vườn cây Nobel tại Trung tâm Quốc tế KH&GD liên ngành

khoa hoc vuon cay

Ngày 23/8/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp cải tạo lại vườn cây Nobel tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngànhSau khi thẩm tra thực địa và nghe kết quả xét nghiệm 21 mẫu đất, ý kiến của các thành viên dự họp xác định nguyên nhân cây chết là do đất có hàm lượng chua, mặn vượt quá quy định và có nhiều chất độc tố trong đất không thích hợp để trồng cây như Báo cáo số 232/BC-TrBVTV ngày 19/8/2016 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Ý kiến kết luận của Lãnh đạo tỉnh về kết quả thực hiện Khóa II- Đề án Giáo dục

đề án

 

Ngày 01/8/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì cuộc họp về kết quả thực hiện Khóa II- Đề án Giáo dục kiến thức hội nhập cho thế hệ trẻ tỉnh Bình Định đến năm 2017. Sau khi nghe Tỉnh đoàn báo cáo kết quả và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 174/TB-UBND ngày 03/8/2016.

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phối hợp, hỗ trợ Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tổ chức các Hội nghị khoa học

vật lý

Ngày 21/6/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp về công tác phối hợp, hỗ trợ Trung tâm ICISE tổ chức các Hội nghị khoa học và lớp học Vật lý chuyên đề quốc tế năm 2016Sau khi nghe lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo công tác chuẩn bị phối hợp, hỗ trợ Trung tâm ICISE tổ chức các hội nghị nêu trên và ý kiến của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng kết luận tại Thông báo 146/TB-UBND ngày23/6/2016.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016

thi quốc gia 2016

Ngày 9/6/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại cụm thi do Trường Đại học Quy Nhơn chủ trì. Sau khi nghe các thành viên dự họp tham gia ý kiến về công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại cụm thi do Trường Đại học Quy Nhơn chủ trì, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã kết luận tại Thông báo 139/TB-UBND ngày 15/6/2016.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh về công tác phối hợp, hỗ trợ tổ chức các Hội nghị khoa học và lớp học Vật lý chuyên đề quốc tế năm 2016

VAT LY

Ngày 06/6/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp về công tác phối hợp, hỗ trợ Trung tâm ICISE tổ chức các Hội nghị khoa học và lớp học Vật lý chuyên đề quốc tế năm 2016Sau khi nghe lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo công tác chuẩn bị phối hợp, hỗ trợ Trung tâm ICISE tổ chức các hội nghị nêu trên và ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu kết luận tại Thông báo 133/TB-UBND ngày 10/6/2016.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016

các kỳ hti

Ngày 20/5/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia cụm thi xét tốt nghiệp và tuyển sinh đầu cấp năm 2016 tỉnh Bình Định. Sau khi nghe các thành viên dự họp tham gia ý kiến về công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia cụm thi xét tốt nghiệp và tuyển sinh đầu cấp năm 2016 trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 116/TB-UBND ngày 24/5/2016.

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp kiểm tra công trình Tổ hợp không gian khoa học

0cc0d 12 7 Anh Trung tam quoc te khoa hoc 1376292866 500x0

Ngày 02/4/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã kiểm tra hiện trường và chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ thi công tại dự án Tổ hợp Không gian khoa học. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh báo cáo tình hình thực hiện và các công việc liên quan đến gói thầu xây lắp, hoàn thiện kiến trúc công trình; ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 72/TB-UBND ngày 05/04/2016.