Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Tổ chức Lễ hội du lịch hè Bình Định năm 2017

Ngày 12/6/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Lễ hội Du lịch hè Bình Định  năm 2017. Sau khi nghe Sở Du lịch báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Lễ hội du lịch hè Bình Định năm 2017, ý kiến góp ý đề xuất của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 122/TB-UBND ngày 14/6/2017.

1 eo gio

Ảnh minh họa - Du khách vui chơi ở biển Eo Gió - Nhơn Lý.

Theo đó, về các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch kèm theo Quyết định số 1603/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch chi tiết của cơ quan, đơn vị mình để triển khai thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ.

Giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần King Star và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn chỉnh nội dung chương trình, kịch bản chi tiết Lễ khai mạc Lễ hội du lịch hè Bình Định năm 2017; đồng thời phối hợp Văn phòng UBND tỉnh xác thực và bố trí nơi ăn, ở cho Đại biểu về tham dự Lễ khai mạc; kiểm tra, rà soát toàn bộ công việc liên quan để tổ chức Lễ khai mạc. Đối với 02 Hội thi (Hội thi chế biến các món ăn đặc trưng của địa phương và Hội thi hướng dẫn viên du lịch giỏi tỉnh Bình Định 2017), giao Sở Du lịch có kế hoạch vận động kinh phí từ các nguồn tài trợ để tổ chức các Hội thi nêu trên; ngân sách tỉnh chỉ hỗ trợ một phần về kinh phí giải thưởng.

Giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo các lực lượng chức năng tham gia giữ gìn trật tư, vệ sinh môi trường, cảnh quan đường phố xanh - sạch - đẹp trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội du lịch hè Bình Định năm 2017; Chỉ đạo Công ty Cổ phần Công viên Cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn hỗ trợ nguồn điện, nước trong thời gian diễn ra các hoạt động của Lễ hội (từ ngày 17 - 20/6/2017); hỗ trợ Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định lắp đặt hệ thống đèn phục vụ triển lãm ảnh nghệ thuật về văn hóa, con người Bình Định; đồng thời bố trí máy phát điện dự phòng trong thời gian diễn ra Lễ khai mạc Lễ hội du lịch hè Bình Định năm 2017.

Thùy Trang

VP UBND tỉnh