Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của PCT thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về tình hình mua sắm trang thiết bị năm 2015

Ngày 03/6/2015, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Mai Thanh Thắng đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành liên quan về tình hình xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 2015. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về tình hình xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở cơ sở về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 01/06/2015, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2414/UBND-VX về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở cơ sở về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Theo đó, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp...

Giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1

Ngày 28/05/2015, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2326/UBND-TH về việc giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Đối với Huyện Phù Mỹ: những trường hợp hộ đã nhận tiền bồi thường, nhưng lợi dụng việc khiếu nại, cố tình gây cản trở thi công: Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện giao cho Thanh tra huyện phối hợp với Ban bồi thường GPMB huyện kiểm tra...

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

Ngày 22/5/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thanh Thắng đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 cụm thi liên tỉnh tại Bình Định. Sau khi nghe các thành viên dự họp tham gia ý kiến về công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 cụm thi liên tỉnh tại Bình Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thanh Thắng đã kết luận...

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB

Ngày 20/5/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB phục vụ Dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 19 theo hợp đồng BOT đoạn qua tỉnh Bình Định. Sau khi nghe báo cáo của UBND huyện Tây Sơn, thị xã An Nhơn và Sở Giao thông vận tải; ý kiến tham gia của các đơn vị dự họp...