Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh về vấn đề liên quan đến việc triển khai Dự án Tuyến đường Long Vân – Long Mỹ

1 long van long my 1

Ngày 10/11/2016, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp bàn một số vấn đề liên quan việc triển khai  dự án Tuyến đường Long Vân – Long Mỹ. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và ý kiến của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận  tại Thông báo 248/TB-UBND ngày 14/11/2016.

Giải quyết thoát nước khu vực Công ty cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Nam Trung Bộ

1 cong ty giong

Ngày 09/11/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5117/UBND- KT về việc giải quyết thoát nước khu vực Công ty cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Nam Trung Bộ.

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp bàn giải quyết tình hình phá rừng trái phép trên địa bàn huyện An Lão

1 an lao

Ngày 21/10/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp bàn giải quyết tình hình phá rừng trái phép trên địa bàn huyện An Lão. Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện An Lão báo cáo tình hình, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 246/TB-UBND ngày 7/11/2016.

Khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn huyện Hoài Ân

1 hoai an 1

Ngày 04/11/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản 5031/UBND-KT về việc khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn huyện Hoài Ân.

Thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ tại các cầu thuộc dự án Xây dựng cầu dân sinh

1 bom min

Ngày 04/11/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản 5030/UBND-Kt về việc thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ tại các cầu thuộc dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP).

Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư nghĩa trang tại khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân

1 nghia trang

Ngày 02/11/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản 4970/UBND-KT về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư nghĩa trang tại khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân theo phương thức xã hội hóa.

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác phân công cơ quan thuế quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

1 co quan thue

Ngày 31/10/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc giải quyết vướng mắc trong công tác phân công cơ quan thuế quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Cục Thuế tỉnh và ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo 240/TB-UBND ngày 01/11/2016.

Kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp bàn triển khai chủ trương chấm dứt khai thác đá tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà

1 hon cha

Ngày 27/10/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu chủ trì họp bàn triển khai chủ trương chấm dứt khai thác đá tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà. Sau khi nghe báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu kết luận tại Thông báo 238/TB-UBND ngày 31/10/2016.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh kiêm Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh tại cuộc họp Ban đại diện ngày 13/10/2016

1 cho vay ho ngheo

Ngày 13/10/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiêm Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD HĐQT) Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh chủ trì họp đánh giá tình hình hoạt động cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách và hoạt động của BĐD HĐQT 9 tháng năm 2016. Sau khi nghe Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh kết luận tại Thông báo 235/TB-UBND ngày 21/10/2016.

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi giao ban UBND tỉnh ngày 21/10/2016

1 quy II

Ngày 21/10/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban hàng tuần của UBND tỉnh. Sau khi nghe Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tình hình trong tuần (từ ngày 15/10/2016 đến ngày 21/10/2016), ý kiến tham gia của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 236/TB-UBND ngày 24/10/2016.