Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp về triển khai Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 07/4/2017 của Tỉnh ủy

1 bao ve moi truong 5

Ngày 06/06/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu chủ trì cuộc họp về triển khai Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 07/4/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020. Sau khi nghe báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo 120/TB-UBND ngày 09/06/2017.

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thi công công trình Tổ hợp Không gian Khoa học

1 to hop khong gian khoa hoc

Ngày 07/06/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp giao ban kiểm tra tiến độ thi công công trình Tổ hợp Không gian Khoa học. Sau khi nghe đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu có ý kiến kết luận tại Thông báo số 114/TB-UBND ngày 08/06/2017.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh về vấn đề liên quan đến dự án Trại heo giống công nghệ cao

1 heo giong

Ngày 02/06/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp giải quyết một số vấn đề liên quan đến dự án Trại heo giống công nghệ cao của Công ty TNHH  Giống  - chăn nuôi Việt Thắng Bình Định.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại buổi đi kiểm tra tiến độ dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ

1 ke chong sat lo

Ngày 30/5/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì đi kiểm tra tiến độ triển khai dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Nông nghiệp và PTNT báo cáo; Ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 112/TB-UBND ngày 05/06/2017.

Triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh

1 duong truc

Ngày 24/3/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1335/UBND-KT về việc triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ, quý I/2017

1 quy phat trien

Ngày 09/3/2017, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu kiêm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh đã chủ trì kỳ họp quý I/2017 Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh (Sau đây gọi tắt là Hội đồng) để tiến hành đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017. 

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong chính sách bồi thường, GPMB tại khu A và khu đất Nhà chung

1 khu a

Ngày 15/11/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu chủ trì cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong chính sách bồi thường, GPMB tại khu A và công tác GPMB tại khu đất Nhà chung thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và ý kiến tham gia của các đơn vị dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận  tại Thông báo 252/TB-UBND ngày 18/11/2016.

Triển khai cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2016-2017

1 giao thong hoc duong

Ngày17/11/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản số 5265/UBND-KT về việc triển khai cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2016-2017.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh về một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Trung tâm Khám phá khoa học

1 trung tam khoa hoc

Ngày 14/11/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp về một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Trung tâm Khám phá khoa học. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm Khám phá khoa học sau khi công trình Tổ hợp không gian khao học hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2017, ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu có ý kiến kết luận tại Thông báo 250/TB-UBND ngày 17/11/2016.

Ý kiến kết luận lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ

1 bo ke

Ngày 15/11/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ triển khai dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 251/TB-UBND ngày 17/11/2016.