Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh

1 quoc lo 1D

Ngày 03/07/2017, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh và ý kiến của các thành phần dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận tại Thông báo 131/TB-UBND ngày 05/7/2017.

Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về một số vấn đề liên quan đến các dự án tại Khu Đô thị - Du lịch Văn hóa – Thể thao hồ Phú Hòa

1 du an ho phu hoa

Ngày 14/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì buổi làm việc về tiến độ thực hiện các dự án tại Khu Đô thị - Du lịch Văn hóa – Thể thao hồ Phú Hòa . Sau khi nghe Nhà đầu tư báo cáo về một số vấn đề liên quan đến Dự án và các ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo số 125/TB-UBND ngày 20/6/2017.

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Tổ chức Lễ hội du lịch hè Bình Định năm 2017

1 eo gio

Ngày 12/6/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Lễ hội Du lịch hè Bình Định  năm 2017. Sau khi nghe Sở Du lịch báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Lễ hội du lịch hè Bình Định năm 2017, ý kiến góp ý đề xuất của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 122/TB-UBND ngày 14/6/2017.

Ý kiến kết luận của PCT Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh

1 quoc lo 1D

Ngày 07/06/2017, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và ý kiến của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận tại Thông báo 116/TB-UBND ngày 09/06/2017.

Kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp về triển khai Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 07/4/2017 của Tỉnh ủy

1 bao ve moi truong 5

Ngày 06/06/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu chủ trì cuộc họp về triển khai Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 07/4/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020. Sau khi nghe báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo 120/TB-UBND ngày 09/06/2017.

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thi công công trình Tổ hợp Không gian Khoa học

1 to hop khong gian khoa hoc

Ngày 07/06/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp giao ban kiểm tra tiến độ thi công công trình Tổ hợp Không gian Khoa học. Sau khi nghe đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu có ý kiến kết luận tại Thông báo số 114/TB-UBND ngày 08/06/2017.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh về vấn đề liên quan đến dự án Trại heo giống công nghệ cao

1 heo giong

Ngày 02/06/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp giải quyết một số vấn đề liên quan đến dự án Trại heo giống công nghệ cao của Công ty TNHH  Giống  - chăn nuôi Việt Thắng Bình Định.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại buổi đi kiểm tra tiến độ dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ

1 ke chong sat lo

Ngày 30/5/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì đi kiểm tra tiến độ triển khai dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Nông nghiệp và PTNT báo cáo; Ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 112/TB-UBND ngày 05/06/2017.

Triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh

1 duong truc

Ngày 24/3/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1335/UBND-KT về việc triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ, quý I/2017

1 quy phat trien

Ngày 09/3/2017, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu kiêm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh đã chủ trì kỳ họp quý I/2017 Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh (Sau đây gọi tắt là Hội đồng) để tiến hành đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017.