Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Kết luận của lãnh đạo tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch còn lại năm 2017

1 ATGT 9 thang 2017 Copy

Ngày 04/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2017 và triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông các tháng còn lại năm 2017. Sau khi nghe Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh báo cáo vàý kiến của các đại biểu tham dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban An toàn giao thông tỉnh có ý kiến kết luậntại Thông báo 217/TB-UBND ngày 11/10/2017.

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp Hội đồng thẩm định thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bình Định

1 da dang sinh hoc

Ngày 21/9/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bình Định. Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến tại Thông báo số 205/TB-UBND ngày 02/10/2017.

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp với Công ty Lumino Capital về tìm hiểu đầu tư dự án viên nén gỗ và vùng nguyên liệu

1 Lumino Copy

Ngày 27/9/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp với Công ty Lumino Capital về  tìm hiểu đầu tư dự án viên nén gỗ và vùng nguyên liệu. Sau khi nghe Công ty Lumino Capital báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 204/TB-UBND ngày 02/10/2017.

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về triển khai công tác thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp

1 thoai von

Ngày 30/08/2017, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về triển khai công tác thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận tại Thông báo 185/TB-UBND ngày 31/8/2017.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh

1 quoc lo 1D

Ngày 03/07/2017, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh và ý kiến của các thành phần dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận tại Thông báo 131/TB-UBND ngày 05/7/2017.

Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về một số vấn đề liên quan đến các dự án tại Khu Đô thị - Du lịch Văn hóa – Thể thao hồ Phú Hòa

1 du an ho phu hoa

Ngày 14/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì buổi làm việc về tiến độ thực hiện các dự án tại Khu Đô thị - Du lịch Văn hóa – Thể thao hồ Phú Hòa . Sau khi nghe Nhà đầu tư báo cáo về một số vấn đề liên quan đến Dự án và các ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo số 125/TB-UBND ngày 20/6/2017.

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Tổ chức Lễ hội du lịch hè Bình Định năm 2017

1 eo gio

Ngày 12/6/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Lễ hội Du lịch hè Bình Định  năm 2017. Sau khi nghe Sở Du lịch báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Lễ hội du lịch hè Bình Định năm 2017, ý kiến góp ý đề xuất của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 122/TB-UBND ngày 14/6/2017.

Ý kiến kết luận của PCT Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh

1 quoc lo 1D

Ngày 07/06/2017, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và ý kiến của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận tại Thông báo 116/TB-UBND ngày 09/06/2017.

Kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp về triển khai Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 07/4/2017 của Tỉnh ủy

1 bao ve moi truong 5

Ngày 06/06/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu chủ trì cuộc họp về triển khai Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 07/4/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020. Sau khi nghe báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo 120/TB-UBND ngày 09/06/2017.

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thi công công trình Tổ hợp Không gian Khoa học

1 to hop khong gian khoa hoc

Ngày 07/06/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp giao ban kiểm tra tiến độ thi công công trình Tổ hợp Không gian Khoa học. Sau khi nghe đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu có ý kiến kết luận tại Thông báo số 114/TB-UBND ngày 08/06/2017.