Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh

1 duong truc

Ngày 24/3/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1335/UBND-KT về việc triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ, quý I/2017

1 quy phat trien

Ngày 09/3/2017, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu kiêm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh đã chủ trì kỳ họp quý I/2017 Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh (Sau đây gọi tắt là Hội đồng) để tiến hành đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017. 

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong chính sách bồi thường, GPMB tại khu A và khu đất Nhà chung

1 khu a

Ngày 15/11/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu chủ trì cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong chính sách bồi thường, GPMB tại khu A và công tác GPMB tại khu đất Nhà chung thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và ý kiến tham gia của các đơn vị dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận  tại Thông báo 252/TB-UBND ngày 18/11/2016.

Triển khai cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2016-2017

1 giao thong hoc duong

Ngày17/11/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản số 5265/UBND-KT về việc triển khai cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2016-2017.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh về một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Trung tâm Khám phá khoa học

1 trung tam khoa hoc

Ngày 14/11/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp về một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Trung tâm Khám phá khoa học. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm Khám phá khoa học sau khi công trình Tổ hợp không gian khao học hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2017, ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu có ý kiến kết luận tại Thông báo 250/TB-UBND ngày 17/11/2016.

Ý kiến kết luận lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ

1 bo ke

Ngày 15/11/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ triển khai dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 251/TB-UBND ngày 17/11/2016.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh về vấn đề liên quan đến việc triển khai Dự án Tuyến đường Long Vân – Long Mỹ

1 long van long my 1

Ngày 10/11/2016, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp bàn một số vấn đề liên quan việc triển khai  dự án Tuyến đường Long Vân – Long Mỹ. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và ý kiến của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận  tại Thông báo 248/TB-UBND ngày 14/11/2016.

Giải quyết thoát nước khu vực Công ty cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Nam Trung Bộ

1 cong ty giong

Ngày 09/11/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5117/UBND- KT về việc giải quyết thoát nước khu vực Công ty cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Nam Trung Bộ.

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp bàn giải quyết tình hình phá rừng trái phép trên địa bàn huyện An Lão

1 an lao

Ngày 21/10/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp bàn giải quyết tình hình phá rừng trái phép trên địa bàn huyện An Lão. Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện An Lão báo cáo tình hình, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 246/TB-UBND ngày 7/11/2016.

Khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn huyện Hoài Ân

1 hoai an 1

Ngày 04/11/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản 5031/UBND-KT về việc khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn huyện Hoài Ân.