Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Sở Tư pháp và Hội LHPN tỉnh phối hợp trong 5 lĩnh vực

Ngày 26.4, Sở Tư pháp và Hội LHPN tỉnh tổ chức Lễ ký kết Chương trình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018 - 2022.

1 tro giup phap ly

Quang cảnh Lễ ký kết. Ảnh: Mai Lâm

Theo đó, 2 cơ quan sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực chính: công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật; bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội LHPN và ngành Tư pháp; tham gia giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách và góp ý, tham gia xây dựng pháp luật.

Đáng chú ý, lĩnh vực “tham gia giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách và góp ý, tham gia xây dựng pháp luật” lần đầu được 2 bên phối hợp triển khai thực hiện. Mục tiêu đặt ra là thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của Hội LHPN các cấp trong tỉnh và trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.

MAI LÂM

Theo baobinhdinh.com.vn