Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Khẳng định giá trị thời sự của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

(BĐ) - Ngày 24.10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học Kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

1 sua doi loi lam viec

Quang cảnh tọa đàm.

Tọa đàm có 9 tham luận được trình bày bởi đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh, Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh, Trường ĐH Quy Nhơn, Thành ủy Quy Nhơn, Huyện ủy Hoài Nhơn. Các tham luận đã đi sâu phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn, qua đó thống nhất khẳng định tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” ra đời đã 70 năm nhưng vẫn còn nguyên giá trị thời sự cấp thiết. Tác phẩm đang tiếp tục soi đường cho công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ, để Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Đồng thời, cũng nhấn mạnh “Sửa đổi lối làm việc” là một trong những văn kiện hết sức quan trọng, là nền tảng tư tưởng chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. “Sửa đổi lối làm việc” là những lời di huấn thiêng liêng của Người đối với cán bộ đảng viên trong toàn Đảng trước đây, ngày nay và mãi mãi sau này.

1 sua doi loi lam viec 2

Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Minh Tuấn trình bày tham luận “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay”.

Nhiều đại biểu cho rằng, để vận dụng, phát huy giá trị tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” trong tình hình mới, ngoài thống nhất với các nhóm giải pháp lớn được xác định trong Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cần gắn với thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, phải mạnh mẽ, kiên quyết trong quản lý, rèn luyện và đổi mới tác phong, lề lối làm việc; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên mẫu mực về phẩm chất đạo đức và lối sống; luôn đoàn kết, thống nhất và gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin yêu và kính trọng; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới.

Phát biểu kết luận tọa đàm, đồng chí Nguyễn Giờ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục triển khai học tập tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII). “Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải tự soi rọi lại mình để phòng tránh, khắc phục những “căn bệnh” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị”, đồng chí Nguyễn Giờ nhấn mạnh.

NGUYỄN VĂN TRANG

Theo baobinhdinh.com.vn