Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2018

Sáng ngày 24/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2018.

trn chau

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Châu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; tham dự Hội nghị có đại biểu: Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính; Công an tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục thi hành án dân sự tỉnh; Thanh tra tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy; Trại giam Kim Sơn; Hội Luật gia tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh; Thủ trưởng tổ chức pháp chế các sở, ngành; Thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Báo cáo viên pháp luật tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố. Lãnh đạo sở, công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp.

Đồng chí Lê Văn Toàn  - Giám đốc Sở Tư pháp đã báo cáo tóm tắt tổng kết công tác tư pháp năm 2017 . Theo đó, Sở Tư pháp đã khẩn trương triển khai có trọng tâm, trọng điểm, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh. Các nhiệm vụ của Sở Tư pháp ngày càng bảo đảm chất lượng, tiến độ so với chương trình, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát sinh thêm, nhất là các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2018. Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe các tham luận về kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật của Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, tham luận của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, tham luận của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Định. Đồng chí Châu Thị Hương Lan - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã công bố các Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2018, đồng chí Trần Châu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những kết quả, thành tích mà toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp đã đạt được trong năm 2017. Đồng chí đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, UBND tỉnh giao trong năm 2018./.

Theo stp.binhdinh.gov.vn