Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Công bố công khai quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị TP Quy Nhơn

Ngày 9.4, Sở Xây dựng đã tổ chức công bố công khai quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị TP Quy Nhơn theo Quyết định số 05/2018 của UBND tỉnh.

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị TP Quy Nhơn có 5 chương, 29 điều quy định quản lý quy hoạch, kiến trúc theo đồ án thiết kế đô thị riêng; quản lý quy hoạch và không gian kiến trúc cảnh quan; quản lý công trình kiến trúc (công trình công cộng, công trình nhà ở, công trình kiến trúc hỗn hợp thương mại - dịch vụ - nhà ở, công trình có tính chất đặc thù); quản lý công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật... Theo Sở Xây dựng, việc tỉnh ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị TP Quy Nhơn nhằm quản lý thực hiện theo đồ án quy hoạch chung đô thị được duyệt, kiểm soát định hướng phát triển kiến trúc, bảo vệ cảnh quan đô thị; kiểm soát việc xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang đô thị đảm bảo phát triển đồng bộ…

Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu, đề xuất các nội dung về quản lý quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn TP Quy Nhơn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; hướng dẫn UBND TP Quy Nhơn và các cơ quan có liên quan thực hiện quy chế nói trên. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, kịp thời điều chỉnh các nội dung của quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế; thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định của quy chế theo quy định của pháp luật. UBND TP Quy Nhơn có trách nhiệm quản lý quy hoạch, không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên địa bàn; tổ chức thực hiện các nội dung được quy định tại quy chế. Thực hiện công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định của quy chế theo thẩm quyền...

T.SỸ

Theo baobinhdinh.com.vn