Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Hỗ trợ tỉnh Bình Định phòng, chống dịch bệnh

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) hóa chất sát trùng, vắc xin từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Bình Định phòng chống dịch bệnh.

1 chong dichCụ thể, hỗ trợ tỉnh Bình Định 20.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 10.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine.

UBND  tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm tiếp nhận và hỗ trợ kịp thời số vắc xin, hóa chất nêu trên theo quy định hiện hành.

Theo Chinhphu.vn