Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Quyết định về công nhận xã đảo

Ngày 13/4/2015, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 489/QĐ-TTg về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Bình Định. Theo đó, công nhận xã Nhơn Châu thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định là xã đảo. Xã đảo Nhơn Châu được thực hiện chính sách ưu đãi đối với xã đảo theo các quy định hiện hành....