Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

an toan lo dong

Giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương hướng dẫn, tổ chức ”Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” đảm bảo thiết thực, hiệu quả

Phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Bình Định

1 nhan su

Cụ thể, tại Quyết định 2544/QĐ-TTg, Quyết định 2545/QĐ-TTg , Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với: Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Tỉnh ủy viên; ông Trần Châu, Tỉnh ủy viên.

Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020

dien qg

Xét đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ngày 30/10/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 11819/QĐ-BCT về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020.

Tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

da cap

Ngày 26/11/2015, Bộ Công Thương vừa ban hành Văn bản số 12139/BCT-QLCT về việc tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên  địa bàn tỉnh.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới

an toan gt

Ngày20/8/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 1433/CĐ-TTg về bảo đảm trật tư, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2015-2016.

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2015

Ngày 29/05/2015, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2358/UBND-KTN về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2015 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên...

Ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015

Ngày 21/05/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1723/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mục đích của Kế hoạch triển khai thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và các quy định về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm...

Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai và bảo vệ môi trường

Ngày 27/4/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1495/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai và bảo vệ môi trường năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mục đích của Kế hoạch là phổ biến, tuyên truyền các nội dung cơ bản của chính sách, pháp luậtt về đất đai và bảo vệ môi trường cho cán bộ, viên chức; học sinh, sinh viên; lực lượng vũ trang....

Quyết định về công nhận xã đảo

Ngày 13/4/2015, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 489/QĐ-TTg về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Bình Định. Theo đó, công nhận xã Nhơn Châu thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định là xã đảo. Xã đảo Nhơn Châu được thực hiện chính sách ưu đãi đối với xã đảo theo các quy định hiện hành....