Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin vắn ngày 28/03/2017

1 toa nha UB Copy

Văn phòng UBND tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với những nội dung sau:

- Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Văn bản số 1982A/BCT-KHCN ngày 10/3/2017 của Bộ Công Thương về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm rượu, tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

- Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài, đoạn Km0 – Km4+00, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư, dự án đầu tư theo đúng quy định hiện hành về đầu tư xây dựng.

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo đơn vị liên quan phối hợp với UBND các huyện ven biển và thành phố Quy Nhơn triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản 2104/BNN-TCTS ngày 14/03/2017 về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất tôm nước lợ năm 2017.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra vị trí khai thác của các doanh nghiệp theo toạ độ, diện tích đã được cấp phép; yêu cầu các doanh nghiệp phải có biển báo, rào chắn tại các khu vực khai thác; phải có các biện pháp phòng, chống các sự cố, không được gây xói lở, sạt lở đất; không được tạo hố sâu tại khu vực trong quá trình khai thác gây nguy hiểm cho người và gia súc. Những doanh nghiệp vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; nếu vi phạm có hệ thống thì lập thủ tục đề xuất UBND tỉnh thu hồi Giấy phép.

Thùy Trang

VP UBND tỉnh