Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin vắn ngày 07/6/2017

1 toa nha UB Copy

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

-  Thống nhất với nội dung báo cáo, đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Văn bản số 612/BQL-QLĐT đối với việc triển khai dự án điện mặt trời tại Khu kinh tế Nhơn Hội của Công ty Fujiwara – Nhật Bản và Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và dịch vụ thương mại KKYE Việt Nam. UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế trả lời và hướng dẫn doanh nghiệp triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các nội dung theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại văn bản 4214/BNN-TY ngày 23/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên gia súc. 

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn thực hiện các nội dung hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người vay vốn để chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh.    

- Giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lập Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Phương Mai - Núi Bà, tỉnh Bình Định đến năm 2030 theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 2331/BVHTTDL-KHTC ngày 31/5/2017, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định rà soát, đề xuất triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 7069/BTC-TTr về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xổ số; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/6/2017 để xem xét, chỉ đạo.

Thùy Trang

VP UBND tỉnh