Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin vắn ngày 04/04/2017

toa nha vp

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với những nội dung sau:

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Công an tỉnh và chính quyền các địa phương liên quan kiểm tra tình trạng khai thác cát trái phép tại thôn Đại Thuận, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ và thôn An Điền, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, chủ động xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 10/4/2017.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo kết quả thực hiện Luật Đa dạng sinh học theo Đề cương hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản 827/BTNMT-TCMT ngày 01/03/2017 về việc rà soát và đánh giá kết quả thực hiện Luật Đa dạng sinh học, trình UBND tỉnh để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập hồ sơ giao công trình nước sạch trên địa bàn tỉnh gửi Sở Tài chính thẩm định trước khi trình UBND tỉnh quyết định trước ngày 30/6/2017. Khẩn trương hoàn thành việc Báo cáo kê khai công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung gửi Sở Tài chính để thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu cập nhật theo quy định tại Thông tư số 54/2013/TT-BTC. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2017.

- Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra thực tế và tiến hành thu gom, xử lý số vật liệu nổ như đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Công văn 937/UBND-QS ngày 30/3/2017 về việc kiểm tra, thu gom, xử lý vật liệu nổ.

- Đồng ý với kết quả kiểm tra, rà soát của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng Khu công nghiệp Nhơn Hòa giai đoạn 2 (đợt 1 và đợt 2). Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND thị xã An Nhơn triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Nhơn Hòa (giai đoạn 2) theo đúng quy định của pháp luật.

Thùy Trang

VP UBND tỉnh