Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin vắn ngày 01/11/2017

1 toa nha UB Copy

Văn phòng UBND tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với những nội dung sau:

- Yêu cầu các chủ đầu tư và UBND thành phố Quy Nhơn kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các nhà thầu thi công khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5696/UBND-KT ngày 20/10/2017 về việc khắc phục các điểm có nguy cơ ngập úng trên địa bàn Quy Nhơn.

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT lập Phương án cụ thể về công tác tiêm phòng vaccine phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2018-2020 theo hướng giảm dần sự hỗ trợ của Nhà nước qua các năm, người chăn nuôi phải đóng góp kinh phí tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Kể từ năm 2021 trở đi sẽ không hỗ trợ vaccine cho công tác tiêm phòng. Nhà nước chỉ hỗ trợ cho các đối tượng hộ nghèo, hộ chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số; khi có dịch bệnh bùng phát hoặc có những vấn đề bất thường cần có sự hỗ trợ từ Nhà nước. Phương án phải được gửi cho Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố để lấy ý kiến trước khi trình UBND tỉnh.

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em trong mùa mưa, bão, lũ trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn 4410/LĐTBXH-TE ngày 19/10/2017, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11/2017.

- Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan có kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày di sản văn hóa Việt nam lần thứ XIII - 23/11/2017 theo định hướng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản 4483/BVHTTDL-DSVH ngày 20/10/2017, đề xuất UBND tỉnh các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Giao UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan khảo sát lựa chọn địa điểm và lập quy hoạch, tổ chức hoạt động phố đi bộ, phố ẩm thực cho thành phố Quy Nhơn. Lưu ý: Xem xét nghiên cứu tổ chức các hoạt động của phố đi bộ, phố ẩm thực tại các khu vực đường Ngô Văn Sở và các đường nội bộ xung quanh; thông tuyến đường Ngô Văn Sở ra biển theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Không gian du lịch Vịnh Quy Nhơn … báo cáo đề xuất UBND tỉnh trong tháng 12/2017.

- Cho phép UBND huyện Phù Cát lập thủ tục, trình thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật toàn bộ các hạng mục đầu tư xây dựng của công trình Trường THCS Cát Hải đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tại Quyết định số 3416/QĐ-UBND ngày 15/9/2017.

- Ban An toàn giao thông tỉnh nghiên cứu các nội dung tại Văn bản số 399/KH-UBATGTQG ngày 13/10/2017 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “ Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2017; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện, trước ngày 05/11/2017.

Thùy Trang

VP UBND tỉnh