Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 6-1-2018

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với những nội dung sau:

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

- Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy chế phối hợp các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan về quản lý cụm công nghiệp, giải quyết các thủ tục triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trình UBND tỉnh trong tháng 02/2018. 

- Thống nhất phương án cấp điện cho Khu du lịch biển và sinh thái Hòn Khô bằng tuyến đường dây điện trung thế 22kV đi trên không như đề nghị của các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Điện lực Quy Nhơn và Công ty TNHH Thương mại Khoáng sản Tấn Phát tại các Văn bản số 2106/STNMT-CCBHĐ ngày 14/12/2017; Văn bản 2124/SXD-HTKT ngày 01/11/2017; Văn bản số 1034/SCT-QLNL ngày 27/10/2017; Văn bản số 19/CV-CTKSTP ngày 25/9/2017.

- Đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH TM&XD Duy Tân lập hồ sơ khai thác đất san lấp tại xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn lập hồ sơ xin khai thác đất san lấp tại khu vực có diện tích 2,5ha thuộc xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn để phục vụ thi công xây dựng công trình thuộc đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 quỹ đất hai bên đường Điện Biên Phủ nối dài, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn và các công trình khác trên địa bàn thành phố Quy Nhơn do Công ty TNHH TM&XD Duy Tân trực tiếp thi công .

- Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan căn cứ nội dung Văn bản số 11677/BTC-TTTN ngày 12/12/2017 của Bộ Công Thương về việc đẩy nhanh việc thực hiện xây dựng mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh và Bộ Công Thương xem xét.

TL

VP UBND tỉnh