Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 29-05-2017

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

-  Về chủ trương, đồng ý cho Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa và triển khai thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh trong lĩnh vực giao thông đường bộ, như đề nghị của Sở Giao thông vận tải và Sở Tài chính tại các văn bản số 52/SGTVT-TTr ngày 15/5/2017 và Văn bản số 1318/STC-HCSN ngày 18/5/2017.

- Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu, đề xuất UBND tỉnh kịp thời giải quyết các khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện và phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến khu dân cư; đồng thời tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh trong việc phân bổ kinh phí thực hiện cuộc vận động đến khu dân cư theo hướng dẫn của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh.

- Đồng ý chủ trương cho Sở Du lịch phối hợp với Công ty Cổ phần King Star tổ chức chương trình Lễ khai mạc Lễ hội du lịch hè Bình Định năm 2017.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức làm việc, nghe Công ty TNHH Thương mại Khoáng sản Tấn Phát báo cáo tiến độ triển khai xây dựng dự án Điểm bến tàu du lịch biển và sinh thái, dịch vụ du lịch tại phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn. Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện đầy đủ các nội dung như đã cam kết thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh thu hồi dự án. Đông thời giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của thành phố kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp đổ rác thải, xà bần… gây ô nhiễm môi trường, vệ sinh cảnh quan tại khu vực nêu trên theo quy định hiện hành của Nhà nước.

TL

VP UBND tỉnh